Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie ogłosił przetarg na przebudowę kolejnej ulicy w Ostrowie. Do 6 lutego br. można składać oferty dotyczący przebudowy nawierzchni ulicy Gajowej. W ubiegłym roku wykonana została w tym miejscu kanalizacja deszczowa.

 

– To kompleksowa inwestycja – poza nawierzchnią z betonu asfaltowego wykonane zostaną również zjazdy do posesji i chodnik z kostki betonowej. To ponad 300-metrowy odcinek jezdni – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Zadanie dotyczy odcinka od rowu do ulicy Cichej. Jezdnia ograniczona zostanie nowymi krawężnikami, wykonane zostaną również wpusty deszczowe, studzienki ściekowe oraz 3-rzędowy ściek jezdni z kostki betonowej.

Teren ma charakter zabudowany. Istniejąca nawierzchnia drogi jest gruntowa, brak jest tu zjazdów indywidualnych. W ubiegłym roku powstał tu kanał z rur betonowych o średnicy 800 mm na długości 207 metrów, a także 6 betonowych studni rewizyjnych. Wartość prac budowlanych wyniosła 220 004,96 zł. W ubiegłorocznym budżecie znalazła się wprawdzie kwota 320 tys. zł na wykonanie nawierzchni ulicy, jednak, po zmianach wprowadzonych przez radnych, kwota ta została z tego zadania zdjęta.

– Bardzo ciężko było mieszkańcom poruszać się tą drogą. Często na ten problem zwracała uwagę Rada Osiedla Kamienice Stare. W ubiegłym roku udało się zrobić jedynie kanalizację, zatem w tym roku zrealizujemy kolejny etap – dodaje dyrektor MZD.

Jest to kolejna ulica, która będzie przebudowywana w Ostrowie. Wcześniej rozstrzygnięte zostały przetargi na przebudowę nawierzchni ulicy Krakowskiej oraz na modernizację ponad 200-metrowego odcinka jezdni ulicy Spichrzowej.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments