Na dniach zostanie wybrany wykonawca przebudowy nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na osiedlu „Błonie” w Nowych Skalmierzycach. Zgodnie z założeniami inwestycja będzie realizowana w cyklu trzyletnim.

 

Gminny samorząd nie będzie jedynym inwestorem, ponieważ przedsięwzięcie będzie współfinansowane z zarządzającą osiedlem spółdzielnią mieszkaniową. Na ten cel zabezpieczono kwotę 2.500.000,00 zł.

Według przepisów remontu dróg może dokonać tylko właściciel, a Gmina stała się nim dopiero w 2017 r. w drodze aktu notarialnego na mocy porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową. Dokumentację techniczną na przebudowę sieci dróg wewnętrznych opracowano rok później – umowa trójstronna została zawarta 20 czerwca 2018 r.

„Błonie” w Nowych Skalmierzycach to największe miejskie osiedle. Dotychczasowy stan dróg i chodników od dawna wymagał renowacji. Bardzo się cieszę, że z panią prezes Agnieszką Witczak wypracowaliśmy kompromis co do partycypacji kosztów i w ciągu zaledwie trzech lat mieszkańcy będą korzystać z nowocześnie zagospodarowanego terenu wewnątrz swojego osiedla – powiedział burmistrz Gminy i Miasta Jerzy Łukasz Walczak.

Do końca sierpnia br. zostanie wykonany pierwszy etap, tj. drogi, chodniki i parkingi przy blokach 24b i 24c. W 2020 r. zostanie zrealizowany etap drugi, tj. teren wokół bloków 24d, 24e i 24f, natomiast w 2021 r. zostanie wykonana ostatnia część – wjazd od strony bloku przy ul. Kaliskiej 24a. Łączna długość wyremontowanych dróg wyniesie ponad 700 metrów.
ŹRÓDŁOUMiG Nowe Skalmierzyce, Dariusz Smułka
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments