Radni Damian Grzeszczyk, Mateusz Nycek i Bartosz Ziółkowski to przedstawiciele Ostrowa Wielkopolskiego powołani do Komisji tematycznych Związku Miast Polskich w VIII kadencji. Z urzędu do Konwentu Przewodniczących Rad Miast należy Jarosław Lisiecki.

W Związku Miast Polskich działa obecnie 19 komisji tematycznych. Do zakresu działania komisji należy m.in.: opiniowanie i przygotowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny samorządu terytorialnego w naszym kraju.

Radny Damian Grzeszczyk z Koalicji Obywatelskiej został członkiem Komisji Polityki Europejskiej i Spraw Zagranicznych, radny Mateusz Nycek – wiceprzewodniczący Klubu „Przyjazne Miasto” Komisji Polityki Miejskiej i Rozwoju Miast, a Bartosz Ziółkowski – prezes Centrum Rozwoju Komunalnego i przewodniczący Klubu „Przyjazny Powiat” Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Działalność ostrowskich przedstawicieli w Komisjach ZMP ma charakter merytorycznej pracy społecznej.

Związek Miast Polskich jako ogólnopolska organizacja samorządowa wspiera polskie miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechnia dobre praktyki nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą ponad 310 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments