W czwartek, 20 lutego policjanci ostrowskiej komendy brali udział w kolejnej odsłonie wielkopolskich działań kontrolno-prewencyjnych pn. NURD – Zero Tolerancji. Główny celem prowadzonych działań było ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Za nami kolejne działania prewencyjne NURD, których głównym zadaniem jest zwrócenie szczególnej uwagi na niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Podczas ewentualnego zdarzenia drogowego, pieszy jest zawsze najbardziej poszkodowaną stroną. Chociaż wspólne bezpieczeństwo na drodze, zależy od wszystkich uczestników ruchu.

Policjanci podczas działań ujawnili ponad 130 wykroczeń, z czego ponad 30 to wykroczenia popełnione przez pieszych. Ponad 60 wykroczeń to wykroczenia w stosunku do pieszych. Funkcjonariusze skontrolowali również trzeźwość u ponad 100 kierujących. Policjanci zatrzymali też 10 dowodów rejestracyjnych.

Przechodzenie w miejscach niedozwolonych to jedno z najczęstszych wykroczeń, jakie popełniają piesi.

Jak informują policjanci, tego typu działania będą kontynuowane, a istniejący stan bezpieczeństwa na drogach obliguje policjantów służby ruchu drogowego do podejmowania zdecydowanych działań w celu ograniczenia negatywnych zjawisk.
ŹRÓDŁOostrow-wielkopolski.policja.gov.pl