Zdjęcie poglądowe. Ostrowscy radni. Zdjęcie z 30 grudnia 2019 roku

Podczas dzisiejszej XIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni przegłosowali apel w sprawie przystąpienia przez Polskę do Zielonego Ładu Unii Europejskiej i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050r. oraz apel w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Dzisiaj podczas XIX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni miejscy przegłosowali apel do Pana Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów w sprawie przystąpienia przez Polskę do Zielonego Ładu Unii Europejskiej i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050r.

Apel przygotowany został przez radnych Koalicji Obywatelskiej w którym jak czytamy – „Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego, mając na uwadze dziejową odpowiedzialność za przyszłość przyszłych pokoleń, świadoma negatywnych skutków postępujących zmian klimatycznych oraz potrzeby podjęcia pilnych działań w celu przeciwdziałania im, apelujemy do pana Mateusza Morawickiego, Prezesa rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o przystąpienie bez zastrzeżeń do Zielonego Ładu Unii Europejskiej i podjęcie zobowiązań osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Ostrowska rada w przegłosowanym apelu nie zgadza się się „z określeniem odstąpienia przez Polskę od powyższych celów jako sukcesu władz naszego państwa„.

– Z tego, co mówi się już w europejskich kuluarach do sięgnięcia jest 27 miliardów Euro, dedykowanych właśnie Polsce na transformacje energetyczną – mówił dzisiaj po odczytanie apelu Jakub Paduch, radny miejski, Koalicja Obywatelska. – Te pieniądze leżą i czekają tylko i wyłącznie na dobrą wolę Polskiego rządu, bo dłużej nie będziemy w stanie ciągnąć na nie efektywnej gospodarce opartej na węglu.

– Polityka klimatyczna to kluczowe wyzwanie cywilizacyjne, mające również wpływ na życie przyszłych pokoleń ostrowian i Polaków. Dlatego powinna być prowadzona ponad bieżącymi podziałami politycznymi, zarówno w wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym. Apel jest zgodny z już realizowanym programem miasta w tym zakresie i wierzę, że jego wspólne przyjęcie z klubem Koalicji Obywatelskiej to pierwszy krok, by politykę klimatyczną i ekologiczną wyłączyć z bieżących sporów politycznych i działać wspólnie ponad podziałami w myśl zasady „wszystkie ręce na pokład” – podkreślał dzisiaj radny Mateusz Nycek, wiceprzewodniczący Klubu Przyjazne Miasto.

Za apelem zagłosowało 19 radnych, a trzech radnych było przeciw. Piotr Lepka z powodu kłopotów z tabletem nie oddał głosu.

Podczas dzisiejszej sesji radni przegłosowali również „Apel Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego do Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.” Inicjatorem tego apelu był Klub Radnych Przyjazne Miasto.

Jak czytamy w apelu – „Realizacja kolejnego budżetu w wielu przypadkach wymagać będzie podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a także zmniejszenie wydatków bieżących, zrezygnowania z części inwestycji, czy remontów infrastruktury komunalnej.”

– Czując odpowiedzialność za pomyślny rozwój społeczności lokalnych wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów publicznych i daleko idące ich przemodelowanie z poszanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom. Brak konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn –  wskazywał Marek Śliwiński, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazne Miasto. 

Za apelem zagłosowali radni Klubu Radnych Przyjazne Miasto oraz Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Przeciw apelowi zagłosowali radni PIS.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments