Zdjęcie poglądowe. Ostrowscy radni. Zdjęcie z 30 grudnia 2019 roku

Podczas wczorajszej XXVIII Sesji Rady Miejskiej ostrowscy radni większością głosów przegłosowali dzisiaj apel Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy.

Projekt apelu do Prezesa Rady Ministrów przedłożyli na wczorajszej sesji radni Klubu Przyjazny Ostrów.

– Nie muszę chyba nikogo przekonywać jak ważne sprawy dla Polski, dla wszystkich samorządów ale także dla naszego miasta i mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego zawarte są w dzisiaj przedstawionym apelu. Od 1 maja 2004 roku jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i tak zdecydowali w przeprowadzonym referendum Polacy. Ponad 70% opowiedziało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Szanowni państwo, chcemy nadal był pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej bez żadnych ograniczeń ale chcemy też być wzorem i wiarygodnym partnerem Unii Europejskiej w zakresie przestrzegania prawa i zasad praworządności – mówił podczas przedstawiania apelu Marek Śliwiński, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Ostrów.

Apel poparła prezydent miasta Beata Klimek, która poprosiła radę o jego przyjęcie. Za przyjęciem apelu byli również Radni Koalicji Obywatelskiej.

Przeciwko apelowi wypowiedzieli się radni Prawa i Sprawiedliwości.

– Ubolewam bardzo, że na kolejnych sesjach rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego pojawiają się tematy polityczne, tematy dotyczące polityki centralnej ie mające nic wspólnego z naszym miastem – mówił Dawid Korzeniewski, radny PIS. Jak kontynuował Dawid Korzeniewski radni powinni zająć się ostrowskim wysypiskiem, problemami przedsiębiorców i innymi problemami dotyczącymi mieszkańców Ostrowa. Przedstawił również film, gdzie rozmawiano o proponowanym wecie budżetu europejskiego przez rząd Donalda Tuska.

Ostatecznie radni większością głosów przyjęli apel.

Pełna treść przyjętego apelu podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej:

APEL RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO DO PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy

Na podstawie§ 22 ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr LIII/628/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 roku w sprawie Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 8709)

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego zaniepokojona pojawiającymi się zapowiedziami zawetowania budżetu Unii Europejskiej, w poczuciu odpowiedzialności za dalszy rozwój Miasta, a także w trosce o dobro i pomyślność Mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz pozostałych wspólnot samorządowych, zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów
o głosowanie za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego wyraża przy tym stanowisko, że ewentualne użycie weta w związku z tzw. mechanizmem praworządności – godziłoby w polską rację stanu, zbiorowy interes obywateli naszego kraju i poszczególnych wspólnot samorządowych.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że dołączając 1 maja 2004 roku do grona państw tworzących Unię Europejską – Polska zgodziła się nie tylko korzystać z dobrodziejstw wspólnej polityki europejskiej i wielomiliardowych dotacji, ale także zobowiązała się przestrzegać europejskie prawo, wypełniać spoczywające na nas obowiązki oraz szanować wartości, które przeświecają Wspólnocie Europejskiej. 16 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej to ogromny skok cywilizacyjny dla Polski. To zdecydowanie lepsza sytuacja ekonomiczna, silniejsza gospodarka i wyższy status materialny Polaków. To nasz dobrobyt, który budujemy dzięki pracy i obecności w strukturach Unii Europejskiej oraz swobodzie przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału.

W ciągu 16 lat członkostwa w UE do polskiego budżetu trafiło blisko 190 miliardów euro, przy 61 mld, które wpłaciliśmy do unijnej kasy. Z Unii Europejskiej otrzymujemy zatem nieporównywalnie więcej aniżeli suma składki członkowskiej naszego państwa.

Dzięki pozyskaniu wielomiliardowych dotacji z budżetu UE, Polska od 2004 roku – zmieniła się w ogromnym stopniu. Fundusze europejskie pomogły zmodernizować nasze drogi, linie kolejowe, przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, szpitale, instytucje kultury, obiekty sportowe. Pozwoliły wreszcie zrealizować potrzebne inwestycje w ochronę środowiska i klimatu, a także na zakup nowoczesnego sprzętu w różnych dziedzinach naszego życia, z którego korzystają dziś nasi rodacy.

Dlatego jako samorząd – nie zgadzamy się na pozbawienie Polski dalszych możliwości rozwoju oraz korzyści płynących z naszej przynależności do Unii Europejskiej. Sam Ostrów Wielkopolski z funduszy europejskich otrzymał bowiem ponad 200 mln zł, które pozytywnie zmieniły nasze miasto w ramach wszechstronnych projektów inwestycyjnych i społecznych.
To m. in. nowoczesne autobusy, nowe drogi, chodniki, przedszkola, termomodernizacje, Mediateka, Muzeum 3D, system rowerów miejskich, energooszczędne oświetlenie, innowacyjne rozwiązania w gospodarce komunalnej, rewitalizacja centrum miasta oraz szereg innych ważnych inwestycji w dziedzinie edukacji, kultury fizycznej czy infrastruktury.
Dziś możemy zadać pytanie, jak wyglądałoby nasze miasto, gdyby nie te ponad 200 mln zł z funduszy europejskich, które zostały zainwestowane w rozwój Ostrowa Wielkopolskiego na przestrzeni minionych kilkunastu lat? Wyobraźmy sobie, ile inwestycji nie powstałoby w ogóle, gdyby nie było możliwości pozyskania wspomnianych ponad 200 mln dotacji ze środków europejskich.

Jednocześnie mamy świadomość, że wynegocjowane obecnie kwoty, wskazywane w wieloletnim budżecie Unii Europejskiej oraz Funduszu Odbudowy w wysokości 159 mld euro wsparcia na rzecz Polski, stanowią kolejną – ogromną szansę zarówno dla rozwoju całego kraju i ogólnopolskich przedsięwzięć, jak i dla naszego Miasta i jego Mieszkańców.

Bardzo liczymy na te pieniądze, zwłaszcza, że mają one służyć kolejnym inwestycjom na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu. A to szczególnie istotne dla naszego Miasta, które od lat walczy np. z problemem niskiej emisji i czeka na wsparcie finansowe w ramach przyszłego budżetu UE. Na te pieniądze liczą również polscy/ostrowscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek kryzysu wywołanego pandemią. Fundusz Odbudowy oraz wsparcie finansowe jest im potrzebne jak tlen.

Z tych względów jedynie porozumienie w sprawie wieloletniego budżetu na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy zapewni kolejny dopływ funduszy europejskich, które zwłaszcza teraz, w czasie negatywnych skutków pandemii koronawirusa – pozwoliłoby na pobudzenie gospodarcze, następne ważne i potrzebne inwestycje oraz na ochronę miejsc pracy. To bardzo ważne,
bo polska gospodarka i wielu przedsiębiorców – mocno ucierpiało w wyniku obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Nadal realne jest zagrożenie upadku części firm, likwidacji kolejnych miejsc zatrudnienia oraz pogorszenia się sytuacji ekonomicznej. Bez dostępu do poważnych narzędzi finansowych, które staną się adekwatną odpowiedzią na bieżące problemy, nie poradzimy sobie ze skutkami pandemii bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej.

Dalsza pomoc finansowa z UE jest tym bardziej ważna, że samorządy otrzymują od wielu lat z budżetu państwa nieadekwatne kwoty pieniędzy do faktycznie ponoszonych kosztów wykonywanych zadań. Wysokość niedoszacowania wzrasta z roku na rok. Ostatnio w wyniku niekorzystnych zmian w zakresie podatku PIT i CIT, ale również w zakresie systemu oświaty. Skutki negatywnych dla finansów samorządu terytorialnego decyzji na szczeblu centralnym – powodują zmniejszanie możliwości inwestowania w rozwój społeczności lokalnej i jakość usług publicznych na rzecz Mieszkańców.
Do tej pory – brak zapewnienia samorządom przez państwo odpowiedniego finansowania zadań, od kilkunastu lat rekompensują fundusze europejskie.
To właśnie dostęp do wielomiliardowych dotacji zapewnia silne wsparcie finansowe samorządów i możliwość nowych inwestycji, na które bez tych pieniędzy – nie moglibyśmy sobie pozwolić. A przecież polskie samorządy to „małe ojczyzny”, które razem stanowią o stabilności i sile naszej „dużej” Ojczyzny. Dlatego tak ważne jest to, aby miały zapewnione finansowanie na dalszy rozwój i realizację ambitnych i innowacyjnych zadań.

Niestety zamiar wystąpienia przeciwko proponowanej zasadzie powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem prawa, oddala nas od dalszej pomocy Unii Europejskiej, a na domiar złego, podważa zaufanie inwestorów do przestrzegania zasad praworządności w Polsce. Będzie to miało swój wpływ na poziom inwestycji w naszym kraju i perspektywy rozwoju gospodarczego i społecznego. Zablokowanie na forum UE możliwości utworzenia Funduszu Odbudowy, pozbawi Polskę dostępu do wielu miliardów euro pomocy. Pozostawi także nasz kraj w niechlubnej awangardzie państw podejrzewanych o nieprzestrzeganie standardów prawa, skoro to mechanizm praworządności jest powodem, dla którego ma zostać użyte weto i zablokowanie
nowego budżetu UE. Trzeba zatem mieć świadomość, że ten sprzeciw może kosztować Polskę utratę wielkich kwot pieniędzy na rzecz dalszego rozwoju, jak również w celu ochrony gospodarki, miejsc pracy, dochodów rodzin, standardów społecznych oraz budowania odporności ekonomicznej wobec kolejnych kryzysów.

Dlatego Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego apeluje do Prezesa Rady Ministrów o głosowanie za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy, jednocześnie podkreślając, że członkostwo w Unii Europejskiej jest polską racją stanu, zapewniając naszej Ojczyźnie miejsce w wyjątkowej, bo zbudowanej
na podstawowych prawach i wartościach, wspólnocie demokratycznych państw Europy. Przez zdecydowaną większość społeczeństwa uznawane jest również za jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 roku, gwarantujące swobodny przepływ osób, towarów, usług, kapitału, a także dające możliwość wsparcia i pomocy w sytuacjach kryzysowych.

Z tych wszystkich względów podjęcie niniejszego apelu jest szczególnie uzasadnione, a jego treść przekazuje się również odpowiednio do wiadomości:

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

Rady Ministrów;

Posłów na Sejm RP oraz Senatorów RP,

wnosząc o pilne poparcie głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021–2027 i Funduszu Odbudowy.
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments