Inicjatywę szybkich zmian w prawie, które umożliwią aptekom udzielanie zniżek i ulg na leki seniorom i rodzinom wielodzietnym w ramach samorządowych programów społecznych przekazał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz właściwym ministrom ostrowski radny Mateusz Nycek. Ta samorządowa propozycja do przygotowywanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej to konsekwencja Apelu, jaki w tej sprawie wystosowała wcześniej prezydent Ostrowa Beata Klimek.

Obecna nadzwyczajna sytuacja to dobry czas na realizację mojego samorządowego Apelu sprzed roku. W Ostrowie Wielkopolskim mamy apteki, które chcą udzielać zniżek i ulg seniorom i rodzinom wielodzietnym, a jako miejski samorząd jesteśmy gotowi do takiego działania w ramach Ostrowskiej Karty Seniora i Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ – wskazuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Aktualnie obowiązujący stan prawny, konkretnie art. 94a Prawa farmaceutycznego i rygorystycznie interpretowany zakaz reklamy aptek, nie daje jednak aptekom i samorządom możliwości takiej współpracy. W samym Ostrowie Wielkopolskim były już przypadki, że apteki, które przystąpiły do lokalnych programów społecznych po interwencji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego musiały się z niego wycofać.

Ostrowska inicjatywa dotyczy takiej zmiany krajowego prawa, aby umożliwić aptekom udzielanie zniżek i ulg na leki i produkty prozdrowotne posiadaczom lokalnych kart seniora i kart rodziny 3+.

To ten czas, gdy warto wspomóc seniorów i rodziny wielodzietne preferencjami w aptekach. Tym bardziej, że lokalne samorządy i apteki są chętne do takiego
współdziałania. Taka współpraca jest teraz jeszcze bardziej potrzebna
– podkreśla radny miejski Mateusz Nycek, współtwórca Ostrowskiej Karty Seniora i Ostrowskiej Karty Rodziny 3+.

Samorządowa merytoryczna propozycja do ogólnopolskiej Tarczy Antykryzysowej – wraz z konkretnym zapisem wymagającego zmiany przepisu prawa – została przekazana premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrom Rozwoju, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia.

Co istotne, nasza ostrowska inicjatywa nie powoduje żadnych kosztów dla finansów budżetu państwa, a jedynie poprzez zmianę przepisów prawa krajowego – udrażnia pole i otwiera możliwość twórczej lokalnej współpracy samorządów i aptek, z korzyścią dla seniorów i rodzin wielodzietnych– zaznacza prezydent Beata Klimek.

Wyrażam nadzieję, że mimo nadzwyczajnego dla władz każdego szczebla okresu, ostrowska samorządowa propozycja stanie się pozytywną i ważną cegiełką ogólnopolskiej Tarczy Antykryzysowej – podsumowuje radny Mateusz Nycek.