RADNI pytają. MIASTO odpowiada. Radny miejski Łukasz Jędrzejak zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozszerzenia strefy płatnego parkowania na kolejne ulicy w Ostrowie Wielkopolskim.

Pytanie radnego związane jest z sygnalizowanymi przez mieszkańców ulic Sienkiewicza i Ogrodowej problemów ze znalezieniem miejsc parkingowych.

W udzielonej odpowiedzi prezydent miasta poinformowała, że „planowane jest rozszerzenie strefy o ulicę Sienkiewicza, Powstańców Wielkopolskich (przy Urzędzie Miejskim), Ogrodową, Towarową (parking). Po uprawomocnieniu się uchwały Rady Miejskiej, dotyczącej statusu drogi przy Urzędzie Miejskim, Miejski Zarząd Dróg wystąpił o formalne opinie, po uzyskaniu których, przedstawi Radzie Miejskiej stosowny projekt uchwały w ww. sprawie.”
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Kasa musi się zgadzać jak to mówią. Zamiast robić parkingi buforowe wprowadzana opłaty za parkowanie