Ostrowski Rynek Energetyczny budowany przez Grupę Kapitałową Centrum Rozwoju Komunalnego znalazł się wśród kluczowych projektów i kierunków działań Strategii Wielkopolska 2030 uchwalonej 27 stycznia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. To najważniejszy dla samorządu województwa dokument planistyczny, który stanowi punkt odniesienia dla wszystkich działań rozwojowych na terenie Wielkopolski.

W ten sposób Ostrów Wielkopolski nadaje kierunek dla lokalnej i ekologicznej energetyki w całym województwie. To ambitne i długofalowe wyzwanie, które z determinacją podejmujemy z myślą również o przyszłych pokoleniach ostrowian – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku Ostrowski Rynek Energetyczny uwzględniono jako wzorcowe narzędzie do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i wiodący projekt w zakresie rozwoju inicjatyw klastrowych w sektorze energetycznym na terenie Wielkopolski.

– Uwzględnienie ORE wśród kluczowych projektów Strategii Wielkopolska 2030 to po uzyskaniu certyfikatu Ministerstwa Energii oraz pierwszej koncesji Urzędu Regulacji Energetyki kolejne potwierdzenie innowacyjności naszych działań i ich nie tylko miejskiego, ale i regionalnego znaczenia – zaznacza Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

Priorytety zamieszczone w Strategii Wielkopolska 2030 są ściśle związane z nowymi wyzwaniami UE, tj. ochrona klimatu, innowacje czy walka ze smogiem. Wojewódzka Strategia wskazuje potrzebę dalszego rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego w obszarze „dobra jakość powietrza i czysta energia dla Wielkopolski”.

– Ostrowski Rynek Energetyczny ma obecnie ponad 50 partnerów naukowych i gospodarczych. Wśród nich są już podmioty nie tylko z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, ale również z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – wskazuje Mateusz Nycek, który w imieniu Miasta i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego przedstawiał projekt ORE podczas subregionalnych konsultacji społecznych Strategii Wielkopolska 2030.

– Projekt ORE to jeden z modelowo rozwijających się klastrów energii w Polsce, przenoszących kompetencje energetyczne poza mury jej tradycyjnej branży. Całe przedsięwzięcie wpisuje się w europejski trend tzw. energetyki rozproszonej – zaznacza Artur Dembny, prezes specjalistycznej spółki CRK Energia.

Uchwała w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku „Wielkopolska 2030” została podjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego podczas XVI Sesji w poniedziałek 27 stycznia.

– Strategia będzie mapą drogową dla Wielkopolski na najbliższe 10 lat. Powstała bardzo otwarta i nowoczesna wizja dla Wielkopolski jako regionu europejskiego z ambicjami, który chce być konkurencyjny, głównie poprzez swój zrównoważony rozwój i zajmować dobrą pozycję na mapie regionów Polski i w Europie – podkreślił podczas Sesji Sejmiku Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

– Za pozytywne samorządowe rekomendacje dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego bardzo dziękuję Zarządowi i Radnym Województwa Wielkopolskiego, szczególnie marszałek Marzenie Wodzińskiej – podsumowuje prezydent Beata Klimek.
ŹRÓDŁOCentrum Rozwoju Komunalnego
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments