Szpital Ostrów Wielkopolski

Podczas dzisiejszej nadzwyczajnej Sesji Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego na wniosek prezydent Beaty Klimek podjęła uchwałę w sprawie przekazania z budżetu miasta 100 tysięcy złotych dotacji dla ostrowskiego szpitala na potrzebny sprzęt i wyposażenie medyczne w związku z sytuację epidemiologiczną i zagrożeniem koronawirusem. Również prywatne firmy przekazują środki na walkę z koronawirusem.

Wygospodarowaliśmy w miejskim budżecie te pieniądze dla ostrowskiego ZZOZ z bardzo konkretnym przeznaczeniem – w pierwszej kolejności mają zostać przeznaczone na zakup wysokospecjalistycznego respiratora oraz łóżek medycznych. To wsparcie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców i pacjentów ostrowskiego szpitala – wskazuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zdaniem prezydent miasta taka współpraca i wspólne działanie dla bezpieczeństwa mieszkańców są teraz niezwykle ważne.

Uchwała Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok z przeznaczeniem 100 tysięcy złotych na zadanie „Wyposażenie w sprzęt medyczny w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim” zgodnie z propozycją prezydent Klimek została podjęta jednogłośnie z poparciem 21 radnych wszystkich trzech klubów: Przyjazne Miasto, Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

– W obecnej rzeczywistości to najważniejsza uchwała podjęta wspólnie i w porozumieniu w przyspieszonym trybie. To jedna z takich sytuacji, gdy samorządowcy i osoby pełniące funkcje publiczne powinni działać ponad bieżącymi podziałami politycznymi, w myśl zasady „wszystkie ręce na pokład” – podkreśla radny Marek Śliwiński, przewodniczący Klubu Przyjazne Miasto.

Miejska dotacja dla powiatowego szpitala to kolejny w ostatnim czasie przykład samorządowej konsolidacji lokalnych władz miasta i powiatu.

– Samorządowe współdziałanie jest w aktualnej epidemiologicznej rzeczywistości jeszcze bardziej ważne i potrzebne. Z uznaniem doceniamy i wspieramy aktywne i wielowymiarowe działania podejmowane już od wielu dni przez prezydent Beatę Klimek i Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, realizowane razem ze starostą Pawłem Rajskim i służbami powiatowymi, szczególnie dyrekcją i personelem szpitala oraz sanepidu – zaznacza Mateusz Nycek, radny miejski i jednocześnie członek Komisji Związku Powiatów Polskich ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Wielkopolskie szpitale o podwyższonej gotowości otrzymały do tej pory 8,3 mln zł dofinasowania na działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem koronawirusa. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk poinformował, że kolejna transza dofinansowania wesprze działania nie tylko szpitali o podwyższonej gotowości. Na ten cel zostało przeznaczonych 2,7 mln zł. Środki zostały uruchomione przez Ministerstwo Zdrowia na wniosek wojewody wielkopolskiego. 

– To druga transza środków, które trafią do wielkopolskich szpitali. Kwota 2,7 mln zł zostanie skierowana do placówek w Szamotułach, Słupcy, Ostrowie Wielkopolskim, Koninie, Kępnie, Pleszewie oraz Poznaniu. Średnio każdy szpital otrzyma ponad 150 tys. zł, a jednoimienny szpital miejski w Poznaniu 1,6 mln zł. Dodatkową kwotą wesprzemy działanie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, do której zostanie skierowane 210 tys. zł – wyjaśnia wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk

Pieniądze mają zostać przeznaczone m.in. na wsparcie zadań realizowanych przez zespoły wymazowe, środki ochrony osobistej i respiratory. 

Wsparcie dla ostrowskiego szpitala płynie również od firm z naszego terenu.

– Trwający obecnie stan zagrożenia epidemiologicznego, będący efektem rozprzestrzenia się na świecie i w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, to wyjątkowa sytuacja zagrożenia na olbrzymią skalę – czytamy w oświadczeniu firmy Tasomix z Biskupic Ołobocznych. – Mamy świadomość, że wymaga ona podjęcia pilnych działań mających na celu wsparcie placówek medycznych w tym krytycznym czasie, a przez to zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Dlatego decyzją Zarządu naszej firmy przekazaliśmy darowiznę pieniężną 100 000 PLN na konto Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Kwota zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, niezbędnego do walki z COVID-19.

Wcześniej 500 tysięcy na zakup ośmiu nowoczesnych respiratorów dla ostrowskiego szpitala przekazała firma COM40 z Ociąża.

Jak już informowaliśmy Starosta Ostrowski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego zwrócili się z prośbą do Przedsiębiorców, Samorządowców oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o wsparcie ostrowskiego szpitala. Więcej na ten temat TUTAJ>>