Żłobek Miejski Ostrów Wielkopolski

Od 16 marca ostrowski Żłobek Miejski pozostaje nieczynny. Jak dziś ogłosiły miejskie władze, rodzice i opiekunowie prawni podopiecznych placówki nie zapłacą za marzec pełnej opłaty. Kolejna, którą wniosą zostanie im proporcjonalnie umniejszona. Nie będą również płacić za następne miesiące, w których maluchy nie będą ze żłobka korzystać.

Ostrowski żłobek, jak i inne placówki tego typu w Polsce, został zamknięty w trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i życie najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W związku z tym nie jest możliwe realizowanie opieki nad dziećmi. Władze Ostrowa Wielkopolskiego podjęły decyzję, że rodzice i opiekunowie prawni najmłodszych ostrowian nie opłacą pełnej miesięcznej stawki za żłobek.

– Jedno z pierwszych konkretnych pytań skierowanych przez rodziców 308 dzieci, podopiecznych żłobka, do prezydenta miasta dotyczyło odpłatność za żłobek. O ile kierunek decyzji prezydenta był od początku jasny, o tyle szukaliśmy dla niej jasnej i przede wszystkim bezpiecznej ścieżki formalno – prawnej. Możemy dziś potwierdzić, że opłaty poczynione przez rodziców na poczet marca, bo przecież dzieci zaczęły w marcu uczęszczać do żłobka, zostanie rozliczona w momencie wznowienia działalności przez placówkę – mówi Sebastian Górski, zastępca prezydenta Ostrowa.

Opłata stała zostanie proporcjonalnie umniejszona za czas zamknięcia żłobka.  Rozliczenie dokonane będzie w miesiącu, w którym nastąpi możliwość podjęcia świadczenia opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

– Oczywiście opłaty za kolejne miesiące, w których żłobek nie będzie prowadził opieki nad dziećmi nie będą pobierane – dodaje wiceprezydent Miasta.

Placówka poinformuje o szczegółach tych rodziców, których ta decyzja i rozwiązania bezpośrednio dotyczą.