W Przybysławicach przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powstał klub, zapewniający aktywne spędzanie czasu przez starszych mieszkańców naszej gminy. Ciekawe zajęcia, prelekcje, spotkania i dyskusje zachęcają do uczęszczania na odbywające się trzy razy w tygodniu spotkania.

W piątek 5 stycznia 2019 r. w obecności seniorów z gminy Raszków oraz zaproszonych gości symbolicznie przecięto wstęgę, oddając do użytku ukończone pomieszczenia klubu Senior + w Przybysławicach. Wstęgę przecięli Senator RP Łukasz Mikołajczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Jacek Bartczak oraz przewodniczący rady Andrzej Matyba.

Całkowity koszt powstania placówki wyniósł 149.368,87 zł. Gmina Raszków przekazała na ten cel prawie 30 tys. zł, pozostałą część – prawie 120 tys. zł pozyskano w ramach przeprowadzonego programu Senior + pod nazwą ,,Utworzenie lub wyposażenie placówki Senior+” realizowanego w naszej gminie w latach 2015- 2020. W ramach pozyskanych środków w MGOPS został utworzony klub, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia seniorom 60+ oraz umożliwienie im wspólnego spędzania czasu wolnego, większego udziału w życiu kulturalnym, edukacyjnym, społecznym i turystycznym.

Klub Senior+ składa się z trzech pomieszczeń: ogólnodostępnej sali, pomieszczenia klubowego, pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno – ruchowych oraz kuchni i szatni. Tutaj nie będzie można się nudzić. Sala wyposażona w duży telewizor zapewni możliwość oglądania ciekawych pozycji filmowych. Uczestnicy zajęć mogą korzystać z internetu lub mogą wypożyczać ciekawe, zgromadzone w klubie książki. Do dyspozycji są gry planszowe, wpływające na pamięć i refleks. Nie zabraknie zajęć manualnych, a także spotkań z ciekawymi ludźmi, prelekcji z zakresu edukacji zdrowotnej lub bezpieczeństwa seniorów. Klub Senior+ zapewnia pomoc specjalisty w rozwiązywaniu problemów oraz wsparcie. W najbliższym czasie gmina wystąpi o programy zewnętrzne, które pozwolą na kolejne, rożnego rodzaju atrakcje dla przychodzących klubowiczów.

Klub Senior + Przybysławice

Już pierwsze spotkanie okazało się bardzo interesujące. Odbyły się na nim trzy prelekcje. Pierwsza, poprowadzona przez dr Teresę Kobrzyńską dotyczyła zdrowego trybu życia pt. ,,Osiem kroków do zdrowia”. Drugi wykład przeprowadziła wykwalifikowana pielęgniarka – podolog – Maria Jarmuszczak. Pod hasłem ,,Profilaktyka zdrowotna seniorów” ukryła się pogadanka o tym, jak właściwie dbać o stopy, które całe życie są naszą podporą. Zmiany w bezpłatnych poradach prawnych udzielanych nie tylko klubowiczom w naszej gminie przedstawił adwokat Marcin Małecki. Spotkanie uatrakcyjnił występ zespołu śpiewaczego Jankowianie Zaleśni, który zachęcił do śpiewu również gości. Spotkanie zakończyła wspólna kawa.

Na najbliższy miesiąc zaplanowano: we wtorki w godz. 13-16 spotkania integracyjne, zajęcia komputerowe, amatorski klub filmowy lub kącik prasowy, biblioterapię – dyskusje przy kawie, ćwiczenia relaksacyjne. W czwartki w godz. 9-13 w klubie odbędą się zajęcia terapeutyczne, ogólnousprawniające, w najbliższy czwartek od 10-12 – zajęcia z origami poprowadzi Urszula Mróz. W piątki w godz. 13 -16 zapanowano gry planszowe, czas swobodnych spotkań i ćwiczenia ogólnousprawniające. Plan zajęć może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb uczęszczających seniorów.

To nie jedyna inwestycja realizowana w ostatnich latach na terenie gminy i miasta Raszków ukierunkowana na seniorów. W powstałym w centrum Raszkowa parku bardzo często można spotkać starsze osoby z wnukami, które spędzają wspólnie czas na zabawie w pobliskim placu zabaw lub zwiedzając Mini Zoo.

Podobnie jest w zrewitalizowanym parku w Przybysławicach, gdzie w cieniu drzew, po na krętych alejkach spacerują seniorzy, również z rodzinami. Na zbiorniku rekreacyjnym ,,Kąpielka” starsi mieszkańcy naszej gminy uczą swoje wnuki wędkować, nadzorują ich zabawę na pobliskim placu zabaw lub kąpiel. Na wioskach wyremontowane sale, umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu, w które to przedsięwzięcia chętnie włączają się również seniorzy.

 
ŹRÓDŁOUMiG Raszków
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments