Poszerzony został pakiet pomocowy skierowany przez miasto Ostrów Wielkopolski dla osób handlujących na ostrowskich targowiskach. Rozszerzenie pakietu pomocowego dedykowane jest branży tekstylno-odzieżowej najbardziej dotkniętej skutkami stanu epidemii na targowiskach.

Już wcześniej Ostrowski Pakiet Pomocowy przewidywał, na wniosek przedsiębiorcy, odroczenie opłaty za wybrane usługi świadczone przez spółkę Targowiska Miejskie z możliwością rozłożenia na raty. Dodatkowo, w wyniku wspólnych prac z przedstawicielami handlowców nad rozszerzeniem dla nich wsparcia w okresie epidemii, pakiet pomocowy w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia na ostrowskich targowiskach przy ulicy Głogowskiej, Grabowskiej/Witosa  oraz zieleniakach przy ulicy Konopnickiej i Tomczeka został poszerzony. Wsparcie obejmuje:

1. Całkowite zwolnienie z czynszu i opłat rezerwacyjnych przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą w CEIDG w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, jednak nie wcześniej niż od dnia zawieszenia,

2. Obniżenie czynszu za budynki stałe w wysokości od 20% do 50 % w zależności od spadku miesięcznych przychodów w stosunku do poziomu średniorocznego w 2019 roku na okres do 3 miesięcy od 1 kwietnia,

3. Obniżenie opłat za rezerwację miejsc handlowych  w wysokości od 20% do 50 % w zależności od spadku miesięcznych przychodów w stosunku do poziomu średniorocznego w 2019 roku na okres do 3 miesięcy od 1 kwietnia.

Kolejnym elementem ułatwiającym działalność handlową jest obniżenie do 50 % opłat za postój pojazdów w miejscach handlowych od 24 kwietnia.

Spółka Targowiska Miejskie dokona również rekompensaty czynszów i opłat rezerwacyjnych branży tekstylno-odzieżowej za dni (od 14 do 25 marca), gdy targowisko pozostawało formalno-prawnie niedostępne dla tej branży.

Celem skorzystania z rozszerzonej pomocy handlowcy proszeni są o kontakt z Biurem Spółki Targowiska Miejskie przy ul. Targowej 1, tel. (62)735-33-71 ; mail: kontakt@tmostrow.pl.
ŹRÓDŁOUM Ostrów