Radni Gminy Ostrów Wielkopolski jednogłośnie podjęli uchwałę o przekazaniu ponad 87 tysięcy złotych dla Parafii w Górznie, które w całości zostaną przeznaczone na utwardzenie i odwodnienie terenu. Cała inwestycja kosztować będzie 160 tysięcy złotych. Gmina Ostrów Wielkopolski przekazała 50% tej kwoty.

Prace ruszą w ciągu najbliższych tygodni i potrwają do grudnia. Rozpoczną się od budowy kanalizacji deszczowej. Teren wokół kościoła będzie utwardzony, powstanie chodnik. Inwestycja jest konieczna by uchronić zabytkowy kościółek przed wilgocią.

– Obiekty sakralne, zespoły pałacowe czy zabytkowe dworki mają szczególną wartość historyczną. Są naszym wspólnym dziedzictwem kulturowym. Udzielanie pomocy finansowej na renowację zabytków przez samorządy jest często niezbędne do utrzymania ich w dobrej kondycji przez kolejne lata. –podkreśla wójt gminy Piotr Kuroszczyk.

Pieniądze będą przekazane zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Ostrów Wielkopolski.

Kościół parafialny pw. św. Mateusza w Górznie wzniesiony został w latach 1755-57. Należy do najstarszych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski. Nieprzekształcony, zachował autentyczną bryłę i detale elewacji oraz barokowe i rokokowe wyposażenie. Obiekt wraz z wyposażeniem jest wpisany do rejestru zabytków.
ŹRÓDŁOUG Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments