Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

Zgodnie z przegłosowanym projektem nowe stawki parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Ostrowie będą wynosić:

Oplata za jednorazowy postój:

a) za pierwszą godzinę parkowania – 2,50 zł

b) za drugą godzinę parkowania – 3,00 zł

c) za trzecią godzinę parkowania – 3,50 zł

d) za czwartą i każdą następną godzinę parkowania – 2,50

Oplata abonamentowa zwykła za postój wynosi:

a) za okres jednego tygodnia – 75,00 zł

b) za okres dwutygodniowy – 140,00 zł

c) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X- I / miesiąca następnego) – 270,00 zł

d) dla mieszkańca Strefy Płatnego Parkowania – za okres jednego miesiąca kalendarzowego – 15,00 zł

Oplata za parkowanie na wydzielonych stanowiskach postojach zastrzeżonych znakiem P-20 (tzw. koperta) i znakiem D-18a na prawach wyłączności, wynosi miesięcznie:

a) za okres 8 kolejnych godzin w ciągu doby – 600,00 zł

b) całodobowo – 800,00 zł

Oplata abonamentowa za postój pojazdu osoby pracującej w Strefie Płatnego Parkowania lub osoby posiadającej nieruchomość w Strefie Płatnego Parkania wynosi:

a) za okres jednego tygodnia – 50,00 zł

b) za okres dwutygodniowy – 90,00 zł

c) za okres trzytygodniowy – 130,00 zł

d) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia 7t-1/ miesiąca następnego) 160,00 zł

e) za okres 1 kwartału – 420,00 zł

Oplata dodatkowa za nie uiszczenie opiaty za parkowanie wynosi:

a) uiszczona w ciągu 3 dni od daty nieopłacenia postoju – 20,00 zł

b) uiszczona po terminie określonym w pkt 5 a – 80,00 zł

Stawką zerową opłaty parkingowej objęte są postoje:

a) pojazdów pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, służb miejskich itp. podczas realizacji prac utrzymaniowych i usuwania awarii,

b) pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających uprawnienia określone w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. ( Dz. U. 2022 r. poz. 988 t. j.), posiadający legitymację potwierdzającą to uprawnienie, lecz tylko na wyznaczonych dla nich miejscach,

c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju między znakami D-19 (Postój taksówek) i D-20 (Koniec postoju taksówek),

d) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich przystankach,

e) pojazdów jednośladowych.

f) samochodów służbowych Urzędu Miejskiego,

g) samochodów służbowych Starostwa Powiatowego,

h) samochodów służbowych Straży Miejskiej.

Oplata abonamentowa m postój pojazdu osoby niepełnosprawnej o znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostającej w związku z dysfunkcją narządów ruchu wynosi:

a) za okres jednego miesiąca (od dnia X danego miesiąca do dnia /X-1/ miesiąca następnego) – 12,50 zł

b) za okres jednego roku -125,00 zł.

Do tej pory opłata za pierwsza godzinę parkowania wynosi 2zł, za drugą godziną 2,4zł, za trzecią 2,80zł, a za czwartą i olejną 2zł. Tańsze były również kary za nie uiszczenie opłaty za parkowanie. Obecnie jeśli zapłacimy w ciągu 3 dni od daty nieopłacenia postoju jest to 15zł, a po tym terminie 50zł.

Dodatkowo strefa powiększy się i obejmie dodatkowe ulice: Sienkiewicza, Ogrodową, część ulicy Wojska Polskiego (od ul. Kolejowej do parkingu Arena Ostrów) oraz Powstańców Wielkopolskich – parking przy Urzędzie Miejskim.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 20 radnych.

Zobacz również: Tyle zarobili ostrowscy radni oraz władze miasta. Oświadczenia majątkowe
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Zróbmy jeszcze innym obywatelom darmowe parkowanie to nie będzie 2zl tylko 5zl pani prezydent nie pyta się mieszkańców o nic tylko robi tak żeby było dobrze dla oka. Jak ukraincow stać jeździć autem do miasta to niech płacą za parkowanie a nie od mieszkańców wyciągać kasę z kieszeni