W poniedziałek, 15 czerwca otwarty został pierwszy odcinek północnej ramy komunikacyjnej miasta – od ulicy Kaliskiej do Grunwaldzkiej, który ma zwiększyć bezpieczeństwo poprzez rozładowanie natężenia ruchu drogowego w tym rejonie.

– Pierwszy odcinek ramy północnej Ostrowa Wielkopolskiego został dziś, po odbiorach technicznych, oficjalnie otwarty! Nowa droga zwiększy komfort jazdy i bezpieczeństwo rozładowując natężenie ruchu w tym rejonie. Znajduje się tu bowiem galeria handlowa, cmentarz, szpital, jesteśmy też blisko Piasków. Przy drodze są tereny inwestycyjne, które mogą być przeznaczone pod przemysł lub usługi – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

576 metrów nowej drogi od ulicy Kaliskiej do ulicy Grunwaldzkiej to pierwszy etap ramy północnej Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach inwestycji na całej długości ulicy wybudowano ścieżkę rowerową, a także ciąg pieszo – rowerowy. W zakresie budowy drogi powstał także kanał deszczowy, studnia, przebudowano rów wraz z umocnieniem jego dna i skarp, przebudowano sieć energetyczną oraz postawiono nowe oświetlenie drogowe. Dla bezpieczeństwa na nawierzchni pojawiły się linie odblaskowe, które dodatkowo alarmują kierowców charakterystycznym dźwiękiem, gdy ci zbaczają autem z pasa jezdni.

Na to zadanie ostrowski Urząd Miejski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury w wysokości blisko 1,5 mln złotych. Koszt inwestycji to 3 354 998,33 złotych.

Zobacz również: Ostrów na zdjęciach. Trwa rewitalizacja centrum Ostrowa