Dziś w ostrowskim Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na budowę kolejnego zbiornika retencyjnego na terenie Miasta. Obiekt taki powstanie przy ulicy Kamiennej i będzie miał niemal 5000 m3 pojemności.

 

Nowy zbiornik retencyjny wód deszczowych zlokalizowany przy ulicy Kamiennej o powierzchni 3960 m2 będzie miał za zadanie zminimalizować natężenie spływów wód z rejonu ulic: Klasztorna – Sadowa – Strzelecka do kanalizacji deszczowej i znaczne zmniejszenie w niej przepływów podczas ulewnych deszczów i gwałtownych roztopów.

– Budowa zbiornika retencyjno – wyrównawczego na wody opadowe i roztopowe na ulicy Kamiennej ruszy w przyszłym tygodniu. Zgodnie z umową prace budowlane powinny zostać zakończone do 31 sierpnia 2019 roku. Ich koszt to 684 464,18 zł – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Do ogłoszonego przez MZD przetargu zgłosiło się sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza.

– Mamy spora praktykę w budowaniu takich obiektów. Nasza firma jest największą tego typu w województwie lubuskim. Możemy zapewnić odpowiedni sprzęt i wyszkolonych pracowników, co ma wpływ na jakość wykonywanych prac – zapewnia Arkadiusz Jaranowski, właściciel firmy – wykonawcy inwestycji.

Termin gwarancji na prace budowlane zawarty w ofercie wyniósł 60 miesięcy.

Jako pierwsze wykonane zostaną prace przygotowawcze, czyli pomiary i niwelacja terenu oraz jego oczyszczenie. Następnie przyjdzie czas na roboty ziemne, czyli wykonanie wykopów i przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, a także formowanie i zagęszczanie skarp zbiornika.

Skarpy zbiornika zostaną umocnione materacami siatkowo – kamiennymi, usadowione zostaną tu dwa komplety jednokomorowych osadników wirowych, powstanie też kanał z rur z betonu żwirowego o średnicy 800 mm na odcinku 23 metrów oraz niecka wypadowa. Dno umocnione zostanie gambionami – wymienia dyrektor MZD.

W ramach inwestycji powstanie tu także droga technologiczna z płyt żelbetowych.

W ubiegłym roku spółka WODKAN rozpoczęła budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Torowej. Zbiornik ma za zadanie zminimalizowanie natężenia spływów wód ze Strugi Ostrowskiej do rzeki Ołobok.

– Inwestycja ta, to rozbudowa dolnego odcinka kanału, żeby Struga miała jak wypływać. Budowa zbiornika przy Kamiennej, czyli w górnym biegu Strugi, ma spowodować, by napływ wody do niej był jak najmniejszy. Inwestycja ta ma być gotowa latem tego roku i zwiększyć nasze bezpieczeństwo przed negatywnymi skutkami obfitych opadów i roztopów – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments