Rusza największa modernizacja miejskiej sieci kanalizacyjnej. W piątek 26 kwietnia podpisano umowę na renowację ponad 10 km rurociągów doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków. Inwestycja to element największego unijnego projektu realizowanego w historii miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Podpisana umowa obejmuje realizację wartej ponad 23 mln złotych inwestycji „Modernizacja rurociągów tłocznych doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków”. Będzie realizowana przez wyłonioną w przetargu firmę „AARSLEFF” z Warszawy do lutego 2021 roku.

– To kolejny duży i znaczący krok w budowaniu miasta nowoczesnej gospodarki komunalnej. I choć tego rodzaju inwestycja nie należy do tych najbardziej widowiskowych i spektakularnych to jest niezwykle ważna dla zapewnienia naszym Mieszkańcom w nowoczesny sposób tego podstawowego bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnego – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Zadanie jest elementem realizowanego od ubiegłego roku kompleksowego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. Wartość całego projektu to 80 mln złotych, z czego 40 mln to pozyskane unijne dofinansowanie. Jest to największy projekt unijny realizowany w historii miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Obejmuje również modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody i innowacyjny system zagospodarowania osadów ściekowych. Współfinansowany jest z pozyskanych funduszy unijnych w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– To obecnie największa inwestycja realizowana w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego i naszej miejskiej gospodarce komunalnej. To również największy projekt unijny w historii Grupy Kapitałowej CRK – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

Modernizacja rurociągów kanalizacyjnych to największe zadanie inwestycyjne w ramach całego kompleksowego projektu związanego z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej i osadowej.

– To największa modernizacja sieci kanalizacyjnej w historii Ostrowa Wielkopolskiego. Obejmuje łącznie ponad 10 km dwóch nitek sieci rurociągowej – zaznacza Marek Karolczak, prezes ostrowskiego WODKAN-u.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dwóch nitek rurociągów o łącznej długości ponad 10 km doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków. Przewidywana jest bezwykopowa renowacja rurociągu poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów jako rękaw nasączony żywicami poliestrowymi. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w lutym 2021 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments