Trwa sezon zaawansowanych prac polowych. Dlatego też policja zwraca się z apelem o zwrócenie uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa w ich trakcie.

 

„Apelujemy do rolników o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie szczególnej uwagi na najmłodszych mieszkańców wsi. Nie tylko dorośli, ale przede wszystkim dzieci, narażone są na wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą praca na roli. Pamiętajmy, że nie można powierzać im zadań, które mogą okazać się niebezpieczne dla ich zdrowia lub życia. Aby uniknąć tragedii wystarczy przekazać najmłodszym kilka zasad dotyczących przebywania na terenie gospodarstwa rolnego.”

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieciom na wsi, zwróćmy ich uwagę na kilka ważnych aspektów:

– przebywanie w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych, a tym bardziej ich obsługiwanie, jest niedopuszczalne;

– opiekując się zwierzętami należy stosować zasadę ograniczonego zaufania – przestraszone czy spłoszone zwierzę może zachować się nieprzewidywalnie;

– należy zwrócić uwagę na niezabezpieczone zbiorniki, np. studnie;

– najmłodsi nie powinni przebywać w pobliżu szkodliwych substancji chemicznych, np. używanych do opryskiwania roślin – ich wdychanie grozić może zatruciem;

– dzieci poruszające się po wiejskich drogach muszą być widoczne dla kierowców – należy pamiętać o nalepkach i kamizelkach odblaskowych;

– nawet najmłodszym mieszkańcom wsi może okazać się potrzebna umiejętność udzielania pierwszej pomocy – powinny znać zasady jej udzielania;

– dopilnujmy także, aby wiedzieli jak zachować się w czasie pożaru czy powodzi – konieczna jest znajomość podstawowych numerów alarmowych;

W dużej mierze przyczyny zdarzeń, do których dochodzi podczas prac rolniczych, wynikają z pośpiechu, przemęczenia, czy nieprawidłowej organizacji pracy, ale również z lekceważącego stosunku do potencjalnych zagrożeń.

– nigdy nie podejmujmy prac w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kierujmy pojazdami, nie pozwólmy też aby czynili to inni!

– nie dopuszczajmy do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień!

– nie przewoźmy nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!

Przed przystąpieniem do wykonywania wszelkiego rodzaju prac powinniśmy wcześniej sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych. Niewątpliwie czynność ta przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Policjanci apelują o szczególną ostrożność przy pracach polowych. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragicznie.

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat – TUTAJ>>>
ŹRÓDŁOKPP Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments