1 756 803,43 zł do przebudowy ciągu ulic Chłapowskiego i Wybickiego, od ulicy Rejtana do Krotoszyńskiej – dofinansowanie w takiej wysokości pozyskał Ostrów z Funduszu Dróg Samorządowych. To blisko 1,5-kilometrowy odcinek jednej z ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. Całość inwestycji kosztować będzie ponad 3,5 mln zł. 

Ciąg ulic Chłapowskiego – Wybickiego ma duże znaczenie komunikacyjne dla miasta oraz całego regionu, ponieważ łączy drogę krajową nr 36 (ul. Krotoszyńska) z drogą powiatową nr 51969P (ul. Gorzycka) wyprowadzając ruch kołowy ze śródmieścia. Powstające w tym rejonie nowe domy, firmy i instytucje spowodowały zwiększenie ruchu samochodów.

– Obecnie stan tej drogi nie spełnia wymogów technicznych, jakie są niezbędne do przejazdu tak dużej liczby pojazdów – tak indywidualnych, jak i komunikacji publicznej. Chodniki również należy wyremontować. Wiele istniejących tu firm korzysta z transportu towarowego, więc planowana modernizacja im także zapewni bezpieczny i komfortowy przejazd – wymienia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Inwestycja dotyczy modernizacji drogi o długości 1 492 metrów i 3,5-metrowym pasie ruchu. Po obu stronach jezdni zaprojektowano budowę ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej.

– Na całej długości ulicy zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej. Zostanie również przebudowanych siedem przystanków autobusowych, w tym dwie zatoki – dodaje dyrektor MZZ.

Blisko 1,8 mln zł dofinansowania pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

– Warto przypomnieć, że z tego Funduszu, kwotą blisko 1,5 miliona złotych, dofinansowana została trwająca właśnie budowa drogi pomiędzy ulicą Kaliską a Grunwaldzką. Teraz, dzięki pozyskanym pieniądzom, zmodernizujemy prawie 1,5-kilometrowy ciąg ulic od Rejtana do Krotoszyńskiej. Bardzo dziękuję Panu Wojewodzie i pracownikom Urzędu Wojewódzkiego za konstruktywną i merytoryczną współpracę przy procedowaniu naszego wniosku – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. – Nowa droga poprawi jakość dojazdów mieszkańców miasta zarówno do miejsc pracy, instytucji publicznych, placówek edukacyjno-przedszkolnych, ale też bezpieczeństwo ruchu drogowego.
ŹRÓDŁOUM Ostrów