RADNI pytają. MIASTO odpowiada. Radny Miejski Piotr Lepka złożył interpelacje do władz miasta w sprawie pieniędzy przekazywanych przez Urząd Miejski na cele oświatowe placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i ewentualnych nieprawidłowości w udzielaniu dotacji.

Jak wynika z udzielonej odpowiedzi w bieżącym roku przeprowadzono 4 kontrole w zakresie prawidłowości wykorzystania oraz pobrania dotacji oświatowej w przedmiotowych placówkach, a kontrole dotyczyły roku 2021. Jak się okazuje, aż w 3 przypadkach kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

Kwoty zakwestionowanych wydatków są następujące:
– Niepubliczne Przedszkole Sowy i Sówki – 137 492,54 zł
– Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej EDUKATOR – 160 000 zł
– Polsko – Kanadyjska Szkoła Podstawowa – 523 305,69 zł

Jak czytamy w odpowiedzi – „Zgodnie z art. 252 ustawy o finansach publicznych, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Do tematu będziemy jeszcze wracać, gdyż jak udało nam się nieoficjalnie już wcześniej dowiedzieć np. w przypadku Polsko-Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej mogło dojść m.in. do wystawiania faktur za wykonanie czynności, które nie zostały potwierdzone w trakcie kontroli. Zakwestionowane miały zostać również faktury wystawione przez jednego z radnych.

Zobacz również: Zmiany w ostrowskim schronisku dla zwierząt
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

I tak zamiotą to wszystko pod dywan. Swój swojemu krzywdy nie zrobi.