apteka lek wycofano z obrotu
zdjęcie poglądowe; pixabay.com

Główny Inspektorat Farmaceutyczny w opublikowanej najnowszej decyzji poinformował o wstrzymaniu obrotem lekiem stosowanym w leczeniu nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał na terenie całego kraju obrót produktami leczniczymi o nazwie:

Symibace (Cilazaprolum), 2,5 mg, tabletki powlekane, 28 tabletek
GTIN: 05909990734573
numer serii: 28C012A, data ważności: 07.2025

Symibace (Cilazaprolum), 5 mg, tabletki powlekane, 28 tabletek
GTIN: 05909990734580
numer serii: 14S012A, data ważności: 07.2025

podmiot odpowiedzialny: Symphar sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw

Główny Inspektorat Farmaceutyczny został poinformowany o podejrzeniu niespełnienia wymagań jakościowych produktów leczniczych Symibace (Cilazaprolum), 2,5 mg, tabletki powlekane oraz Symibace Warszawa, 20 października 2023 r. (Cilazaprolum), 5 mg, tabletki powlekane, dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłaszający poinformował, że w badaniach stabilności po 12 miesiącach przechowywania zaobserwowano wyniki przekraczające limit ustalony specyfikacji w zakresie parametru zawartość zanieczyszczenia. Ponadto ze zgłoszenia wynika, że wytwórca przeprowadził powtórne badania przedmiotowych serii produktów leczniczych, których wyniki potwierdziły znaczące przekroczenie limitu ustalonego w specyfikacji w zakresie parametru zawartość zanieczyszczenia B. Zgłaszający nie wskazał przyczyn zaistnienia przedmiotowych nieprawidłowości.

Okoliczność ta w oczywisty sposób uzasadnia podejrzenie niespełniania przez produkty lecznicze ustalonych dla nich wymagań jakościowych.

Mając na uwadze wyniki badań dotyczące wymienionych w sentencji serii produktów, które wskazują na znacząco przekroczone zawartości zanieczyszczenia B oraz fakt, że wytwórca nie określił przyczyny niezgodności, organ uznał, że nie można wykluczyć zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego wynikającego z pozostawienia w obrocie tych serii produktów.

Wydana decyzja przez GIF ma charakter zabezpieczający i służy wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym, co do jakości którego istnieje uzasadnione podejrzenia, na czas przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Zobacz również: Meleksem po cmentarzu! Takie udogodnienia proponuje sąsiednie miasto

Zobacz również: Czy w Ostrowie nie jest czyszczona kanalizacja deszczowa i dlatego dochodzi do zalewania miasta?
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments