Zawarcie umowy o pracę to istotna chwila w życiu każdego pracownika, która daje mu stabilność, komfort i bezpieczeństwo finansowe na długi okres. Po czasie jednak okazuje się, że pewne obszary umowy muszą zostać zmienione, czy to ze względu na zmianę stanowiska, czy rozszerzenie kompetencji. Jak podejść do porozumienia zmieniającego umowę pracy, by warunku dalej były dla nas atrakcyjne?

Porozumienie zmieniające warunki pracy – jak sprawdzić, czy pracodawca nas nie wykorzystuje?

Porozumienie zmieniające warunki pracy, częściej nazywane po prostu aneksem do umowy to dokument, który formalizuje zmiany związane z ogólnymi warunkami, pracy, które zostały ustalone na początku współpracy z danym pracodawcą. Porozumienie to może być przygotowane w związku ze zmieniającymi się warunkami pracy, wynagrodzeniem zwiększonym wskutek awansu, a nawet zmianą umowy o pracę z umowy terminowej na bezterminową. 

Dla wielu pracowników porozumienie zmieniające warunki pracy to świetna wiadomość, jednak nie oznacza to, że nie powinniśmy dokładnie przeczytać tego dokumentu. Zgodnie z przyjętymi standardami, dokument ten, sporządzony w dwóch identycznych egzemplarzach definiuje jedynie informacje, które stanowią zmianę w stosunku do zapisów widniejących na pierwotnej umowie o pracę

Dlatego też znacznie łatwiej zidentyfikować wszelkie nieautoryzowane przez nas zmiany, które po nieumyślnym podpisaniu weszłyby w życie i mogły negatywnie wpłynąć na nasze warunki pracy. 

Najczęstsze zmiany warunków pracy – wynagrodzenie

Porozumienie zmieniające warunki pracy musi zostać zaakceptowane przez obie strony – zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Jeśli wskutek awansu lub innych przesłanej pracodawca oferuje nam podwyższenie zasadniczego wynagrodzenia, zmiana ta powinna zostać potwierdzona właśnie w formalny sposób, poprzez podpisanie porozumienia zmieniającego warunki pracy.

Kiedy nowe warunki, a tym samym nowe wynagrodzenie faktycznie wejdzie w życie? Data powinna znaleźć się na aneksie. W przypadku jej braku termin wprowadzenia zmian liczony jest od zawarcia porozumienia, a zatem od podpisania dokumentu. Bardzo istotne jest jednak, by każda zmiana wynikająca z inicjatywy i dobrej woli pracodawcy została udowodniona w formie pisemnej. Jeśli otrzymujemy obietnicę podwyżki w formie ustnej, zawsze zabiegajmy o odpowiednio wczesne podpisanie aneksu do umowy. 

Czy pracodawca może narzucić pracę w godzinach nadliczbowych?

Wciąż na rynku możemy natknąć się na przedsiębiorstwa, które pod przykrywką pozytywnych zmian warunków pracy chcą przemycić dodatkowe obowiązki, którymi obarczeni zostaną pracownicy. Przykładem może być zmuszanie do nadgodzin. Czy pracodawca może zmienić warunki pracy, zobowiązując nas do stałej pracy w godzinach nadliczbowych? W żadnym wypadku. Żadna firma nie może traktować nadgodzin jako zaplanowanego harmonogramu pracy. Praca w nadgodzinach może być wykonywana jedynie, gdy zachodzi konieczność usunięcia istotnej awarii, niezbędna jest pomoc w prowadzeniu akcji ratowniczej lub pracodawca wykazuje specjalne potrzeby

Pracownik może odmówić pozostania w pracy po godzinach, jeśli narusza to zasady współżycia społecznego, a co więcej, pewne grupy w żaden sposób nie mogą zostać zmuszone do pracy w godzinach nadliczbowych – mowa tu przede wszystkim o pracownikach młodocianych i kobietach w ciąży. 
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments