Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę powiatów wpisanych do żółtej i czerwonej strefy, gdzie obowiązują dodatkowe obostrzenia. Powiat Ostrowski znalazł się na liście powiatów zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami.

Ministerstwo Zdrowia wyznaczyło trzy strefy: zielona, żółta i czerwona w zależności od tego, ile osób jest chorych na terenie danego powiatu. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy.  W ten sposób ograniczenia będą dotykały tylko te obszary, których jest wyższe ryzyko zakażenia.

Powiat Ostrowski był już przez tydzień w żółtej strefie od 21 sierpnia, jednak z uwagi na spadek nowych zakażeń został z niej wykreślony. Teraz wpisany został na listę powiatów zagrożonych dodatkowymi obostrzeniami i w przypadku gdy ilość nowych zakażeń będzie się powiększać, możemy ponownie zostać przypisani do żółtej lub czerwonej strefy, gdzie obowiązują obostrzenia.

W ramach naszego portalu codziennie około godziny 11.00 publikujemy raport Ministerstwa Zdrowia oraz listę nowych zakażeń na terenie Województwa Wielkopolskiego z podziałem na powiaty.