Koleje Dużych Prędkości, PKP
zdjęcie poglądowe, fot: pixabay.com

Rada Powiatu Ostrowskiego na wniosek Klubu Przyjazny Powiat podczas Sesji 28 lutego podjęła Apel do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany planowanego przebiegu linii kolei dużej prędkości w regionie Południowej Wielkopolski.

Głos Rady Powiatu w formie Apelu wspiera Pana Starostę Pawła Rajskiego w aktywnych działaniach na rzecz optymalnego dla naszego powiatu przebiegu kolei dużych prędkości oraz wzmacnia wspólny – spójny z samorządem miasta – lokalny głos w tej ważnej sprawie w ramach ogłoszonych przez Centralny Port Komunikacyjny konsultacji społecznych – podkreśla Bartosz Ziółkowski, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Powiat.

Zdaniem wnioskodawców Apelu z Klubu Przyjazny Powiat to ważny moment mogący mieć wpływ na przyszły rozwój naszego powiatu, bowiem nowa koncepcja znacząco różni się od poprzedniego wariantu tzw. Y, który od lat był trwałym kompromisem osiągniętym przez samorządy Powiatu Ostrowskiego i całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i obejmował wariant z przystankiem kolei dużych prędkości zlokalizowanym na terenie Powiatu Ostrowskiego.

To nie są działania przeciw komukolwiek, to są działania w ważnej sprawie dla Powiatu Ostrowskiego. Ten Apel przygotowany przez wnioskodawców jest merytoryczny i warto zauważyć, że kończy się sformułowaniem, „wyrażamy nadzieję”, nie „żądamy”, ale „wyrażamy nadzieję…” – wskazywał Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

Apel Rady Powiatu Ostrowskiego do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Infrastruktury został przyjęty na wniosek Klubu Przyjazny Powiat głosami radnych z klubów Samorządny Powiat, Przyjazny Powiat i PSL-u. Apel poparła również część radnych klubu PiS, część wstrzymała się od głosu.

Podobny Apel podjęła w minioną środę Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego na wniosek Klubu Przyjazne Miasto. Pisaliśmy o tym TUTAJ>>

Lokalna konsolidacja miejskiego i powiatowego samorządu jest ważna szczególnie w tej sprawie, która może mieć wpływ na perspektywiczny i długofalowy rozwój Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i całego Powiatu Ostrowskiego – wskazuje Mateusz Nycek, radny miejski i jednocześnie członek ogólnopolskiej Komisji Związku Powiatów Polskich ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Konsultacje społeczne prowadzone w tej sprawie przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny trwają do 10 marca. Mieszkańcy Ostrowa oraz regionu mogą również zabrać głos w tej sprawie w ramach właśnie konsultacji społecznych i mieszkańcy mogą zabrać głos w tej sprawie poprzez formularz pod adresem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej. Konsultacje potrwają do 10 marca 2020 roku. Trasa, o której mowa to ciąg nr 9, linia nr 85 (arkusz 5 oraz 6).