Trwają prace przy budowie niemal 600-metrowego odcinka drogi od ulicy Kaliskiej do Grunwaldzkiej. To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych ostatnich miesięcy, nie tylko ze względu na jej koszty – wartość inwestycji to ponad 3 miliony złotych – ale także spore ułatwienie komunikacyjne dla ostrowian.

To pierwszy etap inwestycji, która połączy Kaliską z Limanowskiego. Jej wartość to ponad 4,5 mln zł. Zostanie ona dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych Ministerstwa Infrastruktury kwotą blisko 1,5 mln zł.

– Budowany właśnie odcinek od Kaliskiej do Grunwaldzkiej to niemal 600 metrów nowej drogi, ale także pełna infrastruktura związana z jej powstaniem. Obecnie powstaje tu chodnik z kostki brukowej, który wybudowany będzie na całej długości ulicy. Po jej drugiej stronie wykonawca wysypał już kruszywo pod zaplanowaną tu ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego. Wylewane są też pierwsze warstwy bitumiczne jezdni – informuje dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Marcin Wieruchowski.

To budowa nowej drogi od podstaw – podpisana z wykonawcą umowa zawierała także budowę kanału deszczowego, wykonanie studni, przebudowę rowu wraz z umocnieniem jego dna i skarp, jego wykoszenie i odmulenie, budowę nowego oświetlenia drogowego – to 18 kompletów słupów oświetleniowych i opraw, przebudowę sieci energetycznych.

– Jest to jeden z etapów większej inwestycji, który połączy ulicę Kaliską, obok Galerii Ostrovia, z ulicą Limanowskiego. Jednak już ta część, do ulicy Grunwaldzkiej, pozwoli na bezpośredni dostęp do ramy komunikacyjnej miasta mieszkańcom tej części Ostrowa – ułatwi wyjazd w stronę Kalisza oraz dojazd do galerii – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Z nowej drogi ostrowianie będą mogli korzystać już w połowie tego roku.
ŹRÓDŁOUM Ostrów