Radni Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego skierowali do prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek pismo dotyczące wypowiedzi pracownika Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Pismo skierowano do prezydent miasta beaty Klimek dotyczy wypowiedzi Artura Kołacińskiego, pracownika Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie, który w dniu 7 lipca podczas dyskusji odnośnie ostatnich wyborów prezydenckich miał napisać – „mnie marzenia prezesa nie interesują. Mnie interesuje mój zmarnowany głos na przezroczystego kolesia ludzi, którzy sobie Ostrowem wycierają mordy”.

Poniżej pełna treść pisma od radnych miejskich Platformy Obywatelskiej do Prezydent Beaty Klimek: 

AKTUALIZACJA godz. 16.45.

Jak informuje nasz portal Urząd Miejski w Ostrowie – „Dziś uruchomione zostało postępowanie wyjaśniające. Osoba, której dotyczyło pismo czterech radnych Klubu Koalicji Obywatelskiej złożyła wyjaśnienia i została zobowiązana do przestrzegania Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego podczas odbywania swoich obowiązków służbowych, a także w czasie prywatnym. W tym konkretnym przypadku pracownik nie wykonywał swoich obowiązków służbowych wykorzystując przysługujący mu czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych.”