Podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego prezydent Beata Klimek otrzymała absolutorium za 2019 rok. Przedstawiono również raport o stanie miasta za rok 2019.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej jednym z punktów było udzielenie absolutorium prezydent  Ostrowa Wielkopolskiego Beacie Klimek. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 12 radnych Klubu Radnych Przyjazne Miasto. 11 radnych reprezentujących klub Prawa i Sprawiedliwości oraz klub Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu.

Dziękuję wszystkim tym radnym, którzy pozytywnie ocenili moją pracę na rzecz naszego Miasta w 2019 roku i podnieśli rękę za udzieleniem mi wotum zaufania oraz absolutorium. To głosowanie za Ostrowem inwestycyjnym – głos oddany na dynamiczny rozwój Miasta – napisała w mediach społecznościowych prezydent Beata Klimek.

Przedstawiony został również dzisiaj raport o stanie miasta za rok 2019 oraz sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Budżet 2019 roku zrealizowany sprawnie i skutecznie przez prezydent Beatę Klimek zmienił nasze miasto na lepsze. Rok 2019 był kolejnym etapem dynamicznego rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego w dziedzinie inwestycyjnej i społecznej. Był momentem podjęcia przełomowych i oczekiwanych przez dziesięciolecia miejskich inwestycji, takich jak hala sportowo-widowiskowa Arena Ostrów, rewitalizacja centrum miasta czy rozbudowa systemu retencji – wskazuje Marek Śliwiński, przewodniczący Klubu Radnych Przyjazne Miasto.  

Raport to dokument podsumowujący działalność Prezydenta Miasta, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego jak i budżetu obywatelskiego.

–  Ostrów Wielkopolski poprzez wiele ambitnych i odważnych, a czasem pionierskich w skali kraju działań jak Rewitalizacyjny Budżet Obywatelski czy Ostrowski Rynek Energetyczny, pokazuje nie tylko siłę lokalnej wspólnoty samorządowej, ale również potencjał i moc miast średniej wielkości – podkreśla radny Mateusz Nycek, rzecznik Klubu Przyjazne Miasto.

Podczas debaty nad raportem o stanie miasta radni opozycji wskazywali zarówno na elementy pozytywne jak i negatywne.

– Pomimo, że próbuje nam się w politycznej retoryce zarzucać, że jesteśmy opozycją która neguje wszystko co pani robi, są jednak obszary z których jesteśmy zadowoleni – mówił radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Kornaszewski.

Wśród pozytywów radny wymienił m.in. sprawnie przeprowadzoną modernizację sali sesyjnej, szeregu budynków użyteczności publicznej, czy też wpisanie się w funkcjonowanie miasta roweru miejskiego.

– Mamy jednak zastrzeżenie i wątpliwości, co do szeregu projektów czy działań – mówił Andrzej Kornaszewski. Wymienił tutaj m.in. brak konstruktywnej współpracy z opozycją czy też aroganckim odnoszeniem się do części radnych opozycji współpracowników pani prezydent bez widocznej reakcji z jej strony. Problemem jest również zdaniem radnych opozycji finansowanie budowy hali tylko ze środków własnych bez uzyskania dofinansowania i przesunięcie środków z innych inwestycji, remontów dróg. Niepokoi zdaniem opozycji również zwiększenia zadłużenia miasta czy zwiększona wycinka drzew.

Z raportem o stanie miasta można zapoznać się TUTAJ>>