Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski - UM

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek podjęła decyzje w sprawie przekazanie danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. i nie zostaną te dane przekazane.

Pełna treść opublikowanego komunikatu przez Prezydent Miasta Ostrowa wielkopolskiego Beatę Klimek:

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego!

Mając na względzie liczne pytania oraz wnioski o nieudostępnianie Państwa danych ze spisu wyborców przedsiębiorstwu Poczta Polska S.A. z powodu braku obowiązującej podstawy prawnej w tym zakresie, pragnę poinformować, że po gruntownej analizie prawnej powyższego zagadnienia, kierując się zasadą legalizmu mówiącej o tym, że „organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”, podjęłam decyzję o nie przekazywaniu danych ze spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. według stanu prawnego na dzień 29 kwietnia 2020 roku.

Tym samym samorząd miasta Ostrowa Wielkopolskiego podziela stanowisko prawników oraz innych polskich samorządów, w myśl którego art. 99 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów z 16 kwietnia, na które powołuje się Poczta Polska S.A., nie stanowią odpowiednich podstaw prawnych pozwalających na udostępnienie przez Prezydenta Miasta wnioskowanych danych ze spisu wyborców .

Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, to samorządy realizują zadania związane z organizacją wyborów Prezydenta RP.  

Natomiast Kodeks Wyborczy ani żadna inna ustawa nie przekazują zadań z zakresu organizacji wyborów Poczcie Polskiej. Nie ma również obowiązującego aktu prawnego, który przewidywałby powszechne głosowanie korespondencyjne. W tym miejscu należy zauważyć, że Ustawa z 6 kwietnia o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie ma zakończonej procedury legislacyjnej, a zatem nie może stanowić obecnie podstawy prawnej działania organów władzy publicznej.

Beata Klimek

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego