Centrum Rozwoju Komunalnego zostało laureatem prestiżowego ogólnopolskiego konkursu Top Inwestycje Komunalne 2020. Wśród 10 najlepszych inwestycji komunalnych w Polsce znalazł się realizowany przez CRK projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Nagrodę za działania spółki-matki ostrowskiej „komunalki” odebrała w trybie online prezydent Beata Klimek w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne to doroczna inicjatywa serwisu Portalsamorzadowy.pl i Grupy PTWP. Niezmiennie celem konkursu Top Inwestycje Komunalne pozostaje ukazanie skali inwestycji komunalnych oraz ich prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców – podkreśla Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl. Konkurs ma na celu wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych oraz tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Najlepsze inwestycje komunalne w Polsce po szerokiej analizie wskazała Ogólnopolska Rada Konsultacyjna złożona z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników pod przewodnictwem Andrzeja Dery, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Dziś najbardziej cenne są inwestycje proekologiczne – odpowiedzi na oczekiwania społeczne; w mojej ocenie potrzeby te są bardzo dobrze zaspokajane przez zdecydowaną większość samorządów – komentuje minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, przewodniczący kapituły konkursu Top Inwestycje Komunalne.

Wybór Ostrowskiego Rynku Energetycznego to duże wyróżnienie dla naszego miasta i Centrum Rozwoju Komunalnego, akurat w szczególnym Dniu Samorządu Terytorialnego. To również potwierdzenie, że nowa wieloletnia strategia spółki-matki realizowana od 2018 roku zakładająca koncentrowanie się na innowacyjnych i zintegrowanych przedsięwzięciach w nowych przestrzeniach rozwojowych okazuje się słusznym kierunkiem. To w końcu dowód, że gospodarka komunalna na nowo stała się pozytywną marką naszego miasta na arenie ogólnopolskiej – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Nagrodzone zostały nasze działania w ramach Ostrowskiego Rynku Energetycznego związane m.in. z budową w Ostrowie Wielkopolskim w 2019 roku pierwszej w Polsce miejskiej sieci zielonej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców. Oczywiście w 2020 roku aktywnie kontynuujemy ten ambitny projekt i stawiamy kolejne kroki – ORE ma już pierwszą koncesję Urzędu Regulacji Energetyki – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

Ostrowski Rynek Energetyczny jest również jednym ze strategicznych projektów rozwoju całego Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku. Ważny elementem ORE, który będzie realizowany w najbliższych miesiącach i latach to budowa systemu nowoczesnej kogeneracji gazowej, na co pozyskano ponad 7,5 mln złotych dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ta inwestycja wpisuje się w jeden z głównych celów Ostrowskiego Rynku Energetycznego, jakim jest dekarbonizacja miasta – odejście od węglowych źródeł zasilania na rzecz innych źródeł ciepła i energii – co krok po kroku wdrażamy w całej Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego – zaznacza prezes Bartosz Ziółkowski.

W czekającej nas wspólnej walce z gospodarczymi skutkami epidemii niezwykle ważne pozostają lokalne inwestycje komunalne. Stąd przez nasze Centrum Rozwoju Komunalnego zamierzamy z determinacją kontynuować ambitne i doceniane w całej Polsce przedsięwzięcia, jak m.in. Ostrowski Rynek Energetyczny – wskazuje prezydent Beata Klimek.

Zdaniem Prezydent Miasta oraz prezesa Centrum Rozwoju Komunalnego bardzo ważna jest rola wszystkich osób zaangażowanych w konsekwentne prace nad tym pionierskim w zakresie lokalnej energetyki projektem realizowanym przez CRK, za co należą się szczególne podziękowania.

Dziękujemy również kilkudziesięciu gospodarczym i naukowym partnerom ORE oraz wspierającym nas instytucjom publicznym, takim jak Ministerstwo Klimatu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – podkreślają prezydent Beata Klimek i prezes Bartosz Ziółkowski.
ŹRÓDŁOCRK