Od stycznia 2020 ewidencja odpadów będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Dzięki temu Ministerstwo Środowiska będzie mogło zbierać dane w czasie rzeczywistym, które pozwolą na bieżącą kontrolę gospodarki odpadami, jednak nakłada to na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca 2019 r. nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zgodnie z nowelizacją wprowadzono przepisy umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w formie elektronicznej za pośrednictwem  BDO.

Obowiązkiem  wpisu do  Rejestru-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych.

Lista przykładowych podmiotów, które w wyniku prowadzenia swojej działalności są zobowiązane do uzyskania wpisu do Rejestru-BDO:

 • sklepy spożywcze,
 • sklepy wielkopowierzchniowe,
 • firmy budowlane, remontowe,
 • gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • gabinety kosmetyczne,
 • zakłady fryzjerskie,
 • producenci baterii i akumulatorów,
 • producenci pojazdów,
 • producenci opakowań,
 • producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • importerzy wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • rolnicy powyżej 75 ha ziemi,
 • warsztaty samochodowe,
 • warsztaty rzemieślnicze,
 • zakłady produkcyjne,
 • prowadzący profesjonalną działalność w zakresie transportu odpadów.

Elektroniczna ewidencja odpadów to z pewnością ułatwienie dla organów w zakresie uzyskania dostępu do aktualnego stanu faktycznego dotyczącego ewidencjonowanych odpadów. Ewidencja ma pozwalać na szybsze na wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i nadużyć.

Jest to jednak ogromne wyzwanie do posiadaczy odpadów. Zwiększą się koszty prowadzenia działalności z uwagi na wypełnienie kolejnych dokumentów, konieczność wyposażenie firm w legalizowaną wagę.

Musimy również pamiętać, że – „Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować do końca 2019 roku. – czytamy na stronie bdo.mos.gov.pl.

Powinniśmy pamiętać, że wniosek należy złożyć w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania, a urząd 30 dni na dokonanie wpisu do Rejestru BDO, dlatego tak ważne jest, by jak najszybciej złożyć wniosek.

Więcej informacji o bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, podmiotach zobowiązanych do rejestracji w rejestrze BDO znajdziecie państwo na stronie rejestru bdo.mos.gov.pl.
ŹRÓDŁObdo.mos.gov.pl
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments