Dzisiaj prezydent miasta Beata Klimek poinformowała o Ostrowskim Pakiecie Pomocowym dla przedsiębiorców oraz poinformowano o bieżących zmianach wprowadzanych w Ostrowie z powodu epidemii.

– Chciałam państwa poinformować, że w dniu wczorajszym podpisałam stosowne zarządzenia prezydenta miasta, które wprowadzają ostrowski pakiet pomocowy który dedykowany jest naszym lokalnym przedsiębiorcom – mówi Beata Klimek, prezydent miasta. – Musimy umożliwić restart gospodarczy, przedsiębiorcom, gdy będą mogli wrócić do swoich zawodowych aktywności.

W ramach tego pakietu miasto proponuje:

  • Przedsiębiorcą działającym w branży gastronomicznej, których lokale są własnością Gminy Miasto Ostrów obniżony zostanie czynsz o 90% na okres 3 miesięcy;
  • przedsiębiorcom działającym w branży gastronomicznej którzy prowadzą ogródki gastronomiczne zlokalizowane na terenach, których właścicielem jest Gmina Miasto Ostrów wielkopolski obniżony zostanie czynsz o 90% na okres 3 miesięcy;
  • przedsiębiorcom działającym w pozostałych branżach dotkniętych kryzysem, których lokale są własnością Gminy Miasto Ostrów na wniosek, odroczone zostaną raty, a w uzasadnionych przypadkach umorzony zostanie należny czynsz;
  • na wniosek przedsiębiorcy obniżony zostanie czynsz do 90% na okres 3 miesięcy, za lokale użytkowe będące w zasobie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowe sp. z o.o.;
  • na wniosek przedsiębiorcy odroczone zostaną opłaty za wybrane usługi świadczone przez Targowisko Miejskie SA z możliwością rozłożenia na raty;
  • dokapitalizowany zostanie Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. o.o. kwotą 220 000zł.;
  • płatności podatków lokalnych – podatek od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorcy będą odraczane i rozkładane na raty. W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorcy mogą starać się o umorzenie zaległości podatkowych.

Urząd Miasta wspiera restauratorów poprzez promocję lokali gastronomicznych oferujących posiłki z dowozem, prowadząc akcję na Facebooku pn. #ostrówDOWOZI.

Uruchomiony został punkt informacyjny dla przedsiębiorców w sprawie ostrowskiego pakietu pomocowego oraz tarczy antykryzysowej.

Skutki finansowe ostrowskiego pakietu pomocowego wyliczyliśmy je na kwotę około 650 000 zł, to są na dziś pieniądze, z których miasto rezygnuje solidaryzując się naszymi mieszkańcami, naszymi podmiotami gospodarczymi w przetrwaniu tego trudnego czasu – mówi Beata Klimek.

Zobacz również: Stragany na targowiskach i zieleniakach będą zamknięte

Odnośnie płatności za ostrowski żłobek, jak mówił zastępca prezydent miasta, Sebastian Górski„odpłatności poczyniona przez rodziców, na poczet miesiąca marca zostanie rozliczona w momencie wznowienia działalności przez żłobek, a opłaty ewentualnie w miesiącu kwietniu czy moja, a mamy nadzieje, ze ta sytuacja jak najszybciej wróci do normalności nie będą pobierane.”

Odnośnie strefy płatnego parkowania, jak informuje prezydent miasta – „Na dzień dzisiejszy nie ma decyzji w kwestii zniesienia strefy płatnego parkowania w Ostrowie.”

Zobacz również: Kolejna osoba z powiatu ostrowskiego zakażona koronawirusem