Rozpoczyna się wycinka drzew w okolicach zbiornika Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim. Przedstawiciele Nadleśnictwa Taczanów proszą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących okresowo zakazów wstępu w miejscu wycinki.

Jak poinformowało dzisiaj Nadleśnictwo Taczanów – „Osoby korzystające z terenów rekreacyjnych w okolicach zbiornika Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim mogą natrafić na utrudnienia podczas korzystania ze swoich ulubionych tras spacerowych. Nadleśnictwo Taczanów przystępuje w miesiącu lutym do wykonania zrębu w oddz. 364a Leśnictwa Nowy Staw. Powierzchnia objęta zabiegiem znajduje się w sąsiedztwie uczęszczanych przez Państwa ścieżek spacerowych.”

fot: mapa.poznan.lasy.gov.pl

Prowadzone prace wynikają z zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Taczanów na lata 2021-2030 i wynikają z osiągnięcia przez rosnący tam las wieku rębności oraz konieczności przebudowy jego składu gatunkowego na bardziej dostosowany do warunków siedliskowych.

W miejscu, gdzie mają rozpocząć się prace rośnie już młode pokolenie dębów, a teraz po usunięciu pozostałych drzew mają być posadzone tam młode sosny.

– Dodatkową przyczyną rozpoczęcia prac jest zła kondycja zdrowotna rosnących tam drzew. Zamierające i usychające drzewa stanowią realne zagrożenie dla tych z Państwa, którzy korzystają z omawianego terenu – informuje Nadleśnictwo Taczanów.
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments