We wszystkich 14. sołectwach gminy Przygodzice wybrano sołtysów i rady sołeckie na kadencję 2019-2024. Nowym składom przewodzi sześciu nowych liderów.

Zmiany dotyczą wsi Smardów, gdzie schedę po Zenonie Szymankiewczu odziedziczyła Mirosława Płonka, a także Dębnicy, gdzie po Ryszardzie Wróblu na funkcję sołtysa wybrano Wiesławę Zawadę. Z sołtysowaniem w Antoninie pożegnał się z kolei Mariusz Kaleta, którego zmienił Maksymilian Kaźmierczak. W Przygodziczkach po Ewelinie Czekalskiej sołecki ster objął Roman Sztukowski. W Przygodzicach zaś zrezygnował Kazimierz Niziołek, którego zastąpił Robert Wnuk. Radzie sołeckiej Jankowa Przygodzkiego od czwartku przewodzi Tomasz Zawada, w miejsce Wiesława Witka.

Siedmiu dotychczasowych sołtysów: Iwona Król z Ludwikowa, Roman Radajewski z Czarnegolasu, Andrzej Dobras z Topoli-Osiedla, Kazimierz Walotka z Bogufałowa, Stanisław Gąsiorek z Chynowy, Mirosław Wczesny z Hetmanowa i Aleksander Pietrzak z Topoli Wiekiej pozostało na swoich funkcjach; trzech z nich sprawuje jednocześnie mandaty radnych.

Kadencja sołtysa, jak i rady sołeckiej, która wspomaga jego działania, trwa od tego roku 5 lat, licząc od dnia wyborów. Tradycyjnie po wyborach samorządowych, mieszkańcy poszczególnych sołectw decydują także o wyborach włodarzy swoich wsi.

Na progu rozpoczynającej się kadencji wójt Krzysztof Rasiak życzył wszystkim sołtysom sukcesów i zadowolenia z pracy społecznej, szybkiego wdrożenia w swoje funkcje, wielu inicjatyw służących rozwojowi miejscowości, dobrego zdrowia, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz pomyślności w życiu osobistym. „Oby mieszkańcy byli z wami i na każdą waszą działalność odpowiadali pozytywnie” – motywował sołtysów.

Krzysztof Rasiak podkreślił, że dobry sołtys to nie tylko człowiek na urzędzie, ale przede wszystkim lider lokalnej społeczności, dobry sąsiad, któremu można zaufać i powierzyć własne problemy. „Każdy sołtys, czy radny jest w terenie moją prawą ręką. Utwórzmy ciągłość działania po waszych poprzednikach, bowiem przed nami następne lata wielu przedsięwzięć i projektów” – mówił do następców.

Temat sołeckich wyborów zdominował ostatnią sesję rady gminy, na której nowi gospodarze odebrali gratulacje wójta i przewodniczącej Janiny Wojtasiak. Wojtasiak podkreśla, że gmina Przygodzice ma to szczęście, że posiada prężną reprezentację sołtysów. „Nasi mieszkańcy zwykle starają się wybrać z własnego grona osoby, które są aktywne i chcą pracować dla innych„.




ŹRÓDŁOUG Przygodzice, Tomasz Wojtasik
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments