PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim
fot: UM Ostrów

W poniedziałek, 27 kwietnia 2020 roku ponownie zostaje otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ulicy Staroprzygodzkiej 121.

Usługa będzie świadczona w zakresie odbioru następujących frakcji odpadów:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– odpady ulegające biodegradacji;

– odpad budowlany i rozbiórkowy w postaci czystego gruzu.

Jak czytamy w opublikowanym komunikacie o otwarciu PSZOK-u – „Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, jak i pracowników Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem PSZOK na odbiór odpadów. PSZOK – ul. Staroprzygodzka 121 poniedziałek – piątek 8:30 – 11:30 tel. 62 737 20 12.”