PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim
fot: UM Ostrów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim od poniedziałku, 11 maja, będzie świadczył usługi odbioru odpadów w pełnym zakresie, jednak dalej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem PSZOK na odbiór odpadów.

Jak czytamy w opublikowanym komunikacie – „od dnia 11 maja 2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany przy ulicy Staroprzygodzkiej 121 będzie świadczył usługi odbioru odpadów w pełnym zakresie (wszystkie frakcje).”

Do PSZOK-u w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami możemy oddać:

– przeterminowane leki;

– chemikalia;

– zużyte baterie i akumulatory;

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– meble i inne odpady wielkogabarytowe;

– odpady zielone;

– odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwie domowym w ilości nie większej niż 1,7 Mg rocznie;

– zużyte opony od samochodów osobowych w ilości nie większej niż 5 sztuk rocznie.         

Wydłużone zostały godziny otwarcia PSZOK-u w poniedziałek, gdzie będzie on czynny od 8.30 do 18.30. Od wtorku do piątku czynny będzie od 8.30 do 16.30.

Należy jednak pamiętać, jak czytamy w opublikowanym komunikacie, że – „Z uwagi na troskę o bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, jak i pracowników Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z pracownikiem PSZOK na odbiór odpadów.PSZOK – ul. Staroprzygodzka 121. tel. 62 737 20 12”
ŹRÓDŁOUM Ostrów