Grypa ptaków Kury drób

Wojewoda wielkopolski wydał rozporządzenie dotyczące ogniska ptasiej grypy, w którym za obszar zagrożony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) uznaje się niektóre miejscowości w powiecie ostrowskim.

Za obszar zapowietrzony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren obejmujący w powiecie ostrowskim:

  • w gminie Raszków, miejscowości: Korytnica, Bieganin, Głogowa, Skrzebowa, Moszczanka, Szczurawice, Drogosław, Józefów, Raszków, Pogrzybów, Przybysławice, Rąbczyn;
  • w gminie Ostrów Wielkopolski, miejscowości: Szczury, Biniew, Górzenko;

Na obszarze zapowietrzonym, nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
2) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie w zakładzie
zatwierdzonym do tego celu;
3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
5) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa;
6) przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami

Na obszarze zapowietrzonym, zakazuje się:

1) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
6) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że zgodnie z zasadami wymienionymi w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego.

Natomiast za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), uznaje się teren obejmujący w powiecie ostrowskim:

  • w gminie Raszków, miejscowości: Bugaj, Ligota, Koryta, Grudzielec, Grudzielec Nowy, Janków Zaleśny, Sulisław, Jaskółki, Jelitów, Radłów, Niemojewiec, Walentynów;
  • w gminie Ostrów Wielkopolski, miejscowości: Borowiec, Sobótka, Górzno, Gutów, Będzieszyn, Młynów, Słaborowice, Kwiatków, Lewków, Kołątajew, Karski, Franklinów, Lewkowiec, Zacharzew, Lamki, Świeligów, Gorzyce Wielkie, Łąkociny, Daniszyn, Cegły, Mazury, Warszty, Zalesie;
  • część miasta Ostrów Wielkopolski, osiedla: Grunwaldzkie, Nowe Parcele, Nowy Staw, Parcele Zacharzewskie, Piaski, Szczygliczka, Wenecja;
  • w gminie Nowe Skalmierzyce, miejscowości: Gałązki Małe, Droszew, Kwiatkówek, Miedzianów, Miedzianówek;

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

1) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie w zakładzie zatwierdzonym do tego
celu;
2) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
3) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
4) przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Ponadto na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
4) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
5) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
6) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że zgodnie z zasadami wymienionymi w rozporządzeniu Wojewody Wielkopolskiego.

Zobacz również: W powiecie ostrowskim zagazowano ponad 20 tysięcy kaczek
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments