Mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale oraz instytucje publiczne, jeśli chcą utrzymać cenę energii elektrycznej z zeszłego roku, muszą złożyć oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Jeśli tego nie zrobią, muszą szykować się na podwyżkę cen energii elektrycznej.

 

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r.

Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup:

– mikro i mali przedsiębiorcy,
– szpitale,
– jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
– inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r. – ze względu na to, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają takich informacji.

Niestety zostało niewiele czasu na złożenie tego oświadczenia, gdyż należy je składać do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego. Informacje o oświadczeniu, jego wzór znajdziemy u właściwego dostawcy energii elektrycznej. Jak informuje na swojej stronie jedna z firm energetycznych „O dacie złożenia oświadczenia decyduje data jego wpływu do nas.”

Zostało niewiele czasu na złożenie tego oświadczenia, dlatego zachęcamy do udostępniania tej informacji. Niestety podwyżki cen prądu to również podwyżki innych towarów i usług.

 

Warto przeczytać: Ukradli z kont ponad 700 tys zł. Zostali aresztowani
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments