Rejestracja firmy w ZUS, jak to zrobić?

0

Założenie własnej działalności gospodarczej lub spółki wiąże się z wieloma obowiązkami i spełnieniem szeregu formalności. Jednym z kluczowych procesów, który musisz przejść jest rejestracja Twojej firmy w ZUS. Z czym to się wiąże i jakie w związku z tym dokumenty musisz dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? O tym poniżej!

Rejestracja firmy w ZUS

Otwierając własny biznes musisz określić, w jakiej branży będziesz działać i czym się zajmować. Służą do tego kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), które podajesz we wniosku CEIDG. Są to niezbędne kwestie, które będą ci potrzebne w dalszym procesie realizacji warunków formalnych.

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie danych w nim zamieszczonych zostaniesz wpisany do ewidencji, otrzymasz numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), numer REGON oraz nastąpi zgłoszenie firmy do ZUS-u.

Wnioskodawca musi też wskazać, jaką branżą będzie się zajmować, za pomocą kodów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Ważnym punktem jest też wybór opodatkowania (na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

W niektórych formach opodatkowania może przydać Ci się: https://www.ifirma.pl/darmowy-i-nowoczesny-program-do-faktur

Wniosek możesz złożyć na 3 sposoby:

 • Wydrukować i wypełnić wniosek ręcznie, następnie dostarczyć go osobiście lub listem poleconym do Urzędu Miasta/Gminy;
 • Wypełnić go elektronicznie i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 • Logując się i potwierdzając swoją tożsamość profilem zaufanym.

Proces rejestracji firmy w ZUS jest bezpłatny.

Ulga na start – kogo dotyczy?

Jeżeli spełniasz określone warunki możesz skorzystać z tzw. ulgi na start, która zwalnia Cię przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże przysługuje to jedynie w sytuacjach, gdy:

 • Zakładasz działalność pierwszy raz albo zakładasz ją ponownie po przynajmniej 60 miesiącach od jej zawieszenia lub zakończenia;
 • Nie prowadzisz działalności dla poprzedniego pracodawcy, na rzecz którego przed jej rozpoczęciem wykonywałeś/-aś obowiązki, wchodzące w zakres
 • Twojej
 • działalności.

Jest to udogodnienie, z którego możesz, ale nie musisz korzystać. Inaczej jest ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne – są one obowiązkowe.

Zgłoszenie firmy do ZUS

Spółki w KRS

Spółki, które należy zarejestrować w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) to m.in.:

 • Spółki akcyjne;
 • Spółki jawne;
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Spółki komandytowe;
 • Spółki komandytowo-akcyjne;
 • Spółki partnerskie.

Podczas rejestracji w KRS przekazane dane są wysyłane do ZUS i spółka staje się płatnikiem składek. Niezbędna dokumentacja jest automatycznie wysyłana do organu administracyjnego, obejmuje ona:

 • ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek;
 • ZUS ZAA – informacja o adresach, gdzie prowadzona jest działalność;
 • ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych płatnika.

Oprócz zgłoszenia wspólników spółki, należy zrobić podobnie w przypadku członków rodziny i pracowników (jeśli ich zatrudnia). Termin spełnienia tego obowiązku mija w ciągu 7 dni.

Jeżeli któryś ze wspólników prowadzi również inną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna należy złożyć ZUS ZFA, czyli zgłoszenie płatnika składek będącego osobą fizyczną.

Z kolei zgłoszenie wspólników jako osób ubezpieczonych oraz pracowników i członków ich rodzin odbywa się na podstawie dostarczenia poniższych dokumentów:

 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ZUS ZCNA – zgłoszenie członków rodziny.

Spółka cywilna i jednoosobowa działalność gospodarcza

W celu zgłoszenia spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej musisz najpierw złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie miasta lub gminy. Informacje, które podasz w formularzu zostaną przekazane również do ZUS. W tym momencie zostaną sporządzone następująco:

 • ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika składek (czyli przedsiębiorcy);
 • ZUS ZAA – zgłoszenie adresu prowadzonej działalności;
 • ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych płatnika.

Deklaracje, które masz obowiązek wypełnić samodzielnie do 7 dni od rozpoczęcia działalności i dostarczyć do ZUS to:

 • ZUS ZUA – zgłoszenie osoby ubezpieczonej z określonego tytułu ubezpieczenia (społecznego lub zdrowotnego);
 • ZUS ZZA – zgłoszenie osoby, która opłaca tylko składkę zdrowotną.

Przekroczenie terminu zgłoszenia firmy do ZUS

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, od momentu rozpoczęcia działalności masz 7 dni na rejestrację firmy w ZUS. Zazwyczaj jest to załatwiane podczas składania wniosku CEIDG-1. Jeśli jednak z jakiegoś powodu, zgłoszenie nie dojdzie do skutku i przekroczysz wskazany termin, musisz jak najszybciej poinformować o tym ZUS. Zlekceważenie tego obowiązku może skutkować usunięciem działalności z rejestru przedsiębiorców. Przedsiębiorca zgłaszający do świadczeń dodatkowe osoby musi je uregulować do 15. dnia miesiąca. Natomiast osoby fizyczne muszą wpłacić odpowiednią kwotę do 10. dnia miesiąca.

Więcej informacji o formalnościach związanych z rejestracją firmy sprawdzisz: https://www.ifirma.pl/rejestracja-firmy
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments