Przy zwiększonej liczbie osób biorących w naborze, aż 89% zostało zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych Powiatu Ostrowskiego. Z tej puli blisko 79% osób dostało się do swojej wymarzonej klasy. Osoby niezakwalifikowane mogą wziąć udział w naborze uzupełniającym.

Nabór do szkół Powiatu Ostrowskiego prowadzony jest drogą elektroniczną, dlatego młodzież w dniu 17 lipca automatycznie otrzymała informację, czy została zakwalifikowana do wybranej szkoły, czy nie. Dodatkowo listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone w poszczególnych szkołach.

Drugi rok z rzędu w naborze biorą udział uczniowie z dwóch roczników, tym razem urodzeni w 2008 i 2009 roku. W tej edycji naboru liczba wniosków zbliżona była do ubiegłorocznego rekordu i wyniosła 2784. Warto dodać, że we wcześniejszych latach liczba uczniów biorących udział w naborze była porównywalna z liczbą urodzeń w danym roczniku i oscylowała w granicach 1600-1900 osób.

Spodziewając się 2299 absolwentów szkół podstawowych z terenu powiatu ostrowskiego Zarząd Powiatu przygotował 2563 miejsca w 77 oddziałach, z czego 30 w liceach (I, II, III, IV) i 47 w zespołach szkół (ZST, ZSE, ZSU, ZSBE, ZSTE, ZSP CKU Przygodzice). Ponadto, jak co roku, w naborze złożyli wnioski mieszkańcy innych powiatów i województw w liczbie 549 osób, stanowiąc 20%.

Spośród wszystkich wniosków w liczbie 2.784 zakwalifikowano 2484 osoby tj. 89,22%. Z tej grupy 1959 osób, czyli zdecydowana większość (78,86%) została przyjęta do wymarzonej szkoły czyli z tzw. „pierwszej preferencji”.

Od kilku lat większą popularnością cieszą się szkoły kształcące w zawodzie (technika, szkoły branżowe I stopnia), do których każdego roku składano ponad 50% wniosków z pierwszego wyboru. Jednak z każdym kolejnym rokiem ta różnica maleje.

Wstępnie do zespołów szkół zostało zakwalifikowanych 1332 uczniów (964 do techników i 368 do szkół branżowych), a do liceów 1152 uczniów. W tym roku największą popularnością cieszyło się IV Liceum Ogólnokształcące, gdzie uczniów przyciągnęła klasa humanistyczno-biologiczna z elementami pedagogiki i psychologii (2,32 kandydata na 1 miejsce) oraz Zespół Szkół Technicznych w którym tradycyjnie prym wiedzie kierunek „technik informatyk” (2,19 kandydata 1 miejsce).

Obecnie osoby zakwalifikowane powinny potwierdzić przyjęcie do danej szkoły poprzez złożenie oryginałów dokumentów. Zgodnie z harmonogramem naboru dokumenty należy złożyć najpóźniej do 21 lipca 2023 r. do godziny 15:00. Osoby, które z różnych względów rezygnują z przydzielonego miejsca proszone są o pilny kontakt ze szkołą. Ostateczne wyniki naboru poznamy w dniu 24 lipca 2023r., kiedy to zostaną wywieszone listy osób przyjętych i nieprzyjętych.

Niestety 300 uczniów nie zostało przydzielonych do żadnej z klas, są to tzw. kandydaci niezakwalifikowani. Spośród nich 87 osób z powodu braków w dokumentacji, a pozostała grupa 213 osób z powodu zbyt niskiej liczby punktów na wybranym profilu. Z powodu niskiej punktacji najwięcej kandydatów odrzucono w liceach (107 osób). Znaczną część wśród osób niezakwalifikowanych stanowią osoby spoza Powiatu Ostrowskiego (109 osób), które brały udział równocześnie w naborze w rodzimym powiecie i najprawdopodobniej tam znajdą przyjęte. Osoby niezakwalifikowane mogą wziąć udział w naborze uzupełniającym, który odbędzie się w poszczególnych szkołach w dniach od 25 lipca do 28 lipca 2023r do godz. 15:00. Na chwilę obecną w szkołach jest 79 wolnych miejsc, najwięcej w szkołach branżowych i technikach. Informacje o wolnych miejscach można pozyskać w poszczególnych szkołach.

Zobacz również: Powstaje nowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zobacz również: Nowe wiaty przystankowe w Ostrowie. Powstaną też „zielone” przystanki
ŹRÓDŁOStarostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments