Rusza kolejna ważna inwestycja wodno-kanalizacyjna. Dziś podpisano umowę na kolejny etap tzw. retencji – odbudowę, regulację i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej wraz z zabudową separatorów.

– To kolejny krok dla podniesienia bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnego naszego miasta. Odpowiednio stworzony system retencji pozwoli również uchronić mieszkańców przed skutkami gwałtownych i niekorzystnych zjawisk pogodowych – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Przedmiotem inwestycji jest regulacja i umocnienie Strugi Ostrowskiej na odcinku 400 m w rejonie ul. Reymonta. Inwestycja obejmuje zabudowę separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowę, regulację i umocnienie koryta Strugi Ostrowskiej.

Będzie realizowana do lipca 2020 r., a jej wartość wyniesie 1 940 388,72 zł brutto. Wykonawca wyłoniony w przetargu to ostrowska firma „INKADRO”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z pozyskanych funduszy unijnych w ramach WRPO na lata 2014-2020. Wartość całego projektu to prawie 4,5 mln złotych, z czego prawie 3 mln to pozyskane unijne dofinansowanie. Jego element to również budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi o powierzchni 2,25 ha na wylocie kolektorów deszczowych przy ul. Torowej.

– To kolejny element ofensywy inwestycyjnej w ostrowskiej gospodarce komunalnej. Uporządkowanie całej gospodarki wodno-kanalizacyjnej to obecnie jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Zadanie  to kolejny etap projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wybudowane urządzenia do przeprowadzenia większości wód deszczowych i roztopowych, wypływających poniżej ul. Reymonta z kolektorów skanalizowanego koryta Strugi Ostrowskiej – wyjaśnia Marek Karolczak, prezes ostrowskiego WODKAN-u.

Koryto Strugi Ostrowskiej na długości 400m wymaga rozbudowy, aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych, tj. 8,5 m3/s nie stwarzała zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podtopienia przyległych zabudowanych terenów.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami”.

Zobacz również: Posadzono „Drzewa dla klimatu” w Parku Północnym
ŹRÓDŁOUM Ostrów
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments