W pierwszym półroczu 2023 miasto Ostrów Wielkopolski na udział zespołów w rozgrywkach ligowych przekazało rekordową kwotę, bo aż 3.750.000zł. Natomiast na kluby, które szkolą ostrowską młodzież oraz dzieci w różnych dyscyplinach sportowych tylko 1.3 mln zł. Nastąpiło to jednak w tym roku zupełnie na innych zasadach niż do tej pory.

Na początek dla przypomnienia kilka faktów oraz kwot. W roku 2022 na sport zawodowy w pierwszym półroczu przeznaczono kwotę 1 675 000zł, a na ostatni kwartał 2022 roku była to kwota niemal, 3.3 mln złotych. Łącznie daje to prawie 5 mln, dokładnie 4 968 000zł.

Natomiast na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2022 roku pn.: „Szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych” przeznaczono na cały ubiegły rok kwotę 1.2 mln złotych.

W tym roku nastąpiła jednak rewolucja w tym zakresie. Na szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych nie było konkursu. Nie oznacza to jednak, że kluby nie dostały miejskiego wsparcia. Otrzymały, jednak odbyło się to w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a nazwa zadania to „Podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego”.

Jak wynika z ogłoszenia konkursowego na to zadanie przeznaczona została kwota 1.3 mln zł, czyli na wszystkie kluby o 100 000zł więcej niż rok wcześniej. Przypomnijmy jednak, że kluby zawodowe na rozgrywki ligowe otrzymały tylko na pierwsze półrocze 2023 roku kwotę 3.750.000zł, a więc o ponad 2 mln więcej. Mówimy tu jednak tylko o pierwszym półroczu (wyjątkiem jest TŻ Ostrovia, która środki otrzymała na cały rok). Na wspieranie sportu ligowego miasto ogłosi jeszcze jeden konkurs w tym roku. Jaka to będzie kwota przekonamy się w drugim półroczu 2023 roku, ale jeśli będzie to kwota podobna do ubiegłorocznej, to miasto w 2023 roku na sport ligowy może przeznaczyć nawet 7 mln złotych. Niestety dla dzieci i młodzieży będzie to tylko 1.3 mln zł.


Wracając do konkursu dotyczącego sportu dzieci i młodzieży, pomimo, że jest to konkurs z zakresu profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii ostrowskie kluby pozyskane środki mogą przeznaczyć m.in. na:

  • transport wyżywienie i zakwaterowanie uczestników (zadania w przypadku wyjazdu na zawody sportowe),
  • wynagrodzenie osób: prowadzących zajęcia profilaktyczne, trenerów, sędziów, obsługi medycznej,
  • zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, opracowania graficzne, druk ulotek i materiałów profilaktyki uzależnień, zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania),
  • obsługa techniczna zadania np. przygotowanie boiska, hali do zawodów, spiker, prace porządkowe itp.

Będą więc mogły środki być przeznaczone w części tak jak do tej pory, jednak dochodzi do tego program profilaktyczny, który jak zaznaczono w ogłoszeniu konkursowym „będzie obejmował wszystkich jego uczestników w wymiarze minimum 24 godzin zegarowych w skali roku”. Ponadto „organizator zapewni realizację programu profilaktyki uzależnień w oparciu o programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychologii Zdrowia”.

We wcześniejszych konkursach kluby mogły te środki przeznaczyć oprócz oczywiście udziału w imprezach sportowych m.in na:

  • koszty odnowy biologicznej i zabiegów rehabilitacyjnych zawodników;
  • udział zespołu w rozgrywkach ligowych (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia);
  • opłaty sędziowskie;
  • zakup odżywek i suplementów diety;
  • udział w szkoleniach kadry instruktorsko – trenerskiej.

Poprzez ten konkurs miasto połączyło dwie kwestie (szkolenie dzieci i młodzieży oraz profilaktykę), a jednocześnie mogło przeznaczyć jak wskazaliśmy powyżej, większe środki na sport ligowy. Dlatego też teraz na profilach ostrowskich klubów, gdzie szkoli się dzieci i młodzież, widzimy różnego rodzaju zdjęcia z zajęć profilaktycznych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że kluby na realizację tych zadań musiały zatrudnić dodatkowe osoby, które powinny ukończyć specjalistyczne szkolenia i/lub posiadać certyfikaty z zakresu profilaktyki uzależnień, a prowadzenie zajęć profilaktycznych powinno być potwierdzone materiałami dokumentującymi przebieg realizacji działania (listy obecności, dzienniki zajęć, zdjęcia). Nie poszło jednak za tym drastyczne zwiększenie nakładów.

Ostrowskie kluby łącznie otrzymały bowiem tylko 100 000zł więcej do podziału, jednak muszę realizować dodatkowe działania (które też kosztują), a jednoczenie nie mogą wydawać środków, tak jak wcześniej. Biorąc pod uwagę inflacje, na szkolenie dzieci i młodzieży, a właściwie od tego roku na podejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego kluby otrzymały relatywnie mniejsze środki, niż wcześniej. Mniej więc przeznaczono dla aktywnych sportowo ostrowskich dzieci i młodzieży.


Na samym końcu artykułu znajdziecie Państwo zestawienie jak podzielono środki na to zadanie i jakie kwoty otrzymali poszczególni wnioskodawcy.


Wiele osób się zdziwiło, że pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży z różnych dyscyplin sportowych przekazano właśnie w taki sposób organizując jakiś dziwny konkurs. Oczywiście profilaktyka jest ważna, ale chyba nie na tym powinno polegać wspieranie klubów sportowych przez miasto. Wygląda to bowiem na obchodzenie pewnych kwestii „budżetowych”, kosztem dzieci i młodzieży, a przeznaczono środki, które wcześniej im przyznawano, dla klubów ligowych.

Dlatego zwróciliśmy się pod koniec lutego z kilkoma pytaniami do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim i teraz otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania.

Dalsza część artykułu. Odpowiedzi na przesłane do Urzędu Miejskiego pytania oraz zestawienie środków jakie otrzymały ostrowskie kluby znajdziecie państwo na kolejnych stronach >>
1
2
3
Subscribe
Powiadom o
5 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments

Sport zawodowy powinien utrzymywać się z pieniędzy kibiców płacących za bilety, koszulki, kubki etc. Przepalanie pieniędzy podatnika przez żużlowców czy koszykarzy jest okradaniem podatnika.
PS. To samo sądzę o dofinansowywaniu koncertów etc. ja na swoje atrakcje płacę ze swoich pieniędzy.

Pełna racja. Ale niestety takich rządzących sobie wybieramy

Sami ich wybieramy, jeżeli nie pochwalamy takich rzeczy powinniśmy o tym pisać, rozmawiać i zmieniać swoje otoczenie tak by na końcu nie trzeba było zwalać winy na rządzących. Żmudne, ciężkie, być może bezowocne ale innej drogi nie ma. Pozdrawiam serdecznie!

Nic nowego

Dostali kasę, a że muszą ją wydać na co innego to mówi się trudno. Ważne że kluby mają kasę na zagraniczniakow