Kolejne już spotkanie w sprawie rozbudowy DK nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin zorganizowali mieszkańcy wsi Boczków, Gniazdów, Trkusów, Biskupice oraz Skalmierzyce. Tym razem zaproszenie oprócz władz gminnych – Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka oraz Przewodniczącego Rady Tadeusza Orzechowskiego i radnych przyjął również Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb.

Pomimo różnych zawirowań i niepewności co do losu inwestycji, ostatecznie Kalisz znalazł się na ogłoszonej przez Ministerstwo Infrastruktury oficjalnej liście Programu budowy 100 obwodnic. Choć to wiadomość bezsprzecznie dobra dla całego regionu, rolnicy z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce są pełni obaw co do przebiegu jej trasy. Władze Kalisza mocno bowiem forsują najbardziej dla Gminy Nowe Skalmierzyce niekorzystny wariant nr 3, który drastycznie ingeruje w strukturę przestrzenną oraz powoduje konieczność podziałów majątków i gospodarstw wielu mieszkańców wymienionych wcześniej wsi.

Obecny na spotkaniu Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb zapowiedział, że będzie bronił interesów rolników. Takie zapewnienia po raz kolejny złożył również burmistrz Jerzy Łukasz Walczak: Nie ulega wątpliwości, że obwodnica dla tak dużego 100-tysięcznego ośrodka miejskiego, jakim jest Kalisz jest potrzebna, bo inne tego typu aglomeracje ją mają. Władze Kalisza forsują jednak wariant nr 3, na który nigdy naszej zgody nie było i nigdy nie będzie. Posługując się przygotowaną prezentacją przedstawił on również zebranym kluczowe argumenty za poparciem wariantu wykorzystującego istniejącą obwodnicę Nowych Skalmierzyc:

  • wykupiono już grunty pod drugą jezdnię,
  • wybudowano węzły do bezkolizyjnego włączenia się do ruchu i zjazdu,
  • wybudowano wiadukty z miejscem pod drugą jezdnię,
  • ulokowanie biznesu wzdłuż istniejącej obwodnicy,
  • zmniejszenie kosztów bezpośrednich gospodarstw rolnych,
  • poprawa bezpieczeństwa i szybkiego transferu mieszkańców dwóch największych ośrodków, jako głównych użytkowników obwodnicy,
  • szacowany ruch tranzytowy w wielkości 20-30% generujący niewspółmierny koszt budowy obwodnicy w wariancie trzecim,
  • wzrost kosztów gospodarowania oraz problemy natury logistycznej związane z kolejnym podziałem gospodarstw wymuszać będą konieczność przebranżowienia (utrata majątków niekiedy kilku pokoleń),
  • bliskość obwodnicy miasta to wbrew pozorom mniejsze zanieczyszczenie środowiska spalinami, gdyż taka lokalizacja sprzyjać będzie wyprowadzeniu ruchu z centrum miasta z uwagi na szybszy transport (mniej korków).

Na zakończenie burmistrz omówił pozostałe, bardziej korzystne dla naszej Gminy warianty przebiegu trasy DK nr 25, w tym wariant nr 2b oraz wariant kompromisowy, wypracowany w roku ubiegłym w porozumieniu z prezydentem Kalisza.
ŹRÓDŁOUGiM Nowe Skalmierzyce, Magdalena Kąpielska
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments