matura nauka egzamin

Dzisiaj rozpoczynają się matury, a sesja egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Na początek maturzystów czeka egzamin z języka polskiego.

W szkołach Powiatu Ostrowskiego do matur przystąpi 1276 osób. W tym 657, które ukończyły Licea Ogólnokształcące, 588 Technika, 24 Licea dla Dorosłych oraz 7 branżowe Szkoły II stopnia. Łącznie jest to 94,5% wszystkich tegorocznych absolwentów.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego.

W 2022 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Matury 2022. Harmonogram

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 18 do 20 maja.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments