matura nauka egzamin

We wtorek, 7 maja o godz. 9:00 w całym kraju rozpoczną się egzaminy maturalne. W szkołach na terenie Powiatu Ostrowskiego przystąpi do nich 1 140 osób.

Z dniem 26 kwietnia 2024r. w szkołach młodzieżowych Powiatu Ostrowskiego zakończyło naukę 676 absolwentów liceów ogólnokształcących oraz 528 absolwentów techników, w sumie 1.204 osoby ze szkół młodzieżowych. Nie wszyscy jednak zamierzają przystąpić do matury, taką chęć zadeklarowało 97,8 % licealistów i 83,7 % uczniów technikum.

Jednocześnie naukę zakończyło 99 słuchaczy szkół dla dorosłych: 79 ze szkół branżowych II stopnia oraz 20 z liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Spośród nich zdecydowanie mniejszy odsetek przystąpi do matury, odpowiednio: 31,6 % i 60 %.

W sumie w powiatowych szkołach do matury przystąpi 1.140 osób.

Podobnie jak w roku ubiegłym, tegoroczny egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach, tj. w Formule 2023 oraz w Formule 2015. Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystąpi zdecydowana większość maturzystów, m.in.: absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po raz pierwszy lub kolejny), absolwenci 5-letniego technikum (po raz pierwszy), absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej (po raz pierwszy). Do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystąpią m.in.: absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych (np. 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum), absolwenci branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum (po raz pierwszy lub kolejny).

W jednej i w drugiej formule trzeba przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych w części pisemnej: język polski, matematyka i język obcy nowożytny (zdawane na poziomie podstawowym) i dwóch egzaminów w części ustnej: język polski i język obcy nowożytny (bez określania poziomu). Dodatkowo, i w jednej, i w drugiej formule należy przystąpić do egzaminu z minimum jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyjątek stanowią absolwenci, którzy spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika

W 2024 roku egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 7 do 25 maja. Dzisiaj o godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego.




Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments