Dotacje dla „łapaczy deszczu”
fot: UM Ostrów

Od 1 lipca w Ostrowie startuje nabór wniosków do pilotażowego programu dopłat dla mieszkańców, którzy zbierać i wykorzystywać będą wodę opadową. Na ten cel w ostrowskim budżecie zarezerwowanych zostało 70 tysięcy złotych, a mieszkańcy mogą liczyć nawet na 2 tys. zł dofinansowania.

Program dotacyjny „Ostrów łapie deszcz” ma zachęcić mieszkańców Ostrowa do efektywnego gospodarowania wodą opadową na terenie swojej posesji.

– Każdy „złapany” litr wody to przede wszystkim zmniejszenie wykorzystania wody pitnej. W okresie suszy niektóre gminy wprowadzają nawet ograniczenia w jej użyciu, zmagazynowana deszczówka staje się zatem rezerwą wody, którą możemy przeznaczyć do dbania o przydomowy ogród. Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom klimatycznym powinno stawać się codziennością. To także rola samorządów, by wyznaczać w tej dziedzinie nowe trendy – naszym nowym programem namawiamy zatem mieszkańców, by w swoich gospodarstwach domowych oszczędzali wodę i racjonalnie nią gospodarowali – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

1 lipca wystartuje nabór wniosków o udzielenie dotacji, który potrwa do 21 lipca 2020 r. O dofinansowanie ubiegać się mogą podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych do realizacji zadania – kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego, nie można jej jednak wykorzystać do opracowania dokumentacji, pokrycia kosztów remontu istniejącego systemu, a także zakupu i montażu rynien i rur spustowych.

– Na dofinansowanie w wysokości 500 zł może liczyć mieszkaniec, który na swojej posesji ustawi zbiornik na deszczówkę o pojemności do 500 litrów, 1000 zł – jeśli zbiornik będzie mieć powyżej 500 litrów. 2000 zł proponujemy tym ostrowianom, którzy zdecydują się na montaż nowego zbiornika podziemnego. By ubiegać się o dotację, wystarczy złożyć wniosek do ostrowskiego Urzędu Miejskiego – wymienia Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa.

Należy pamiętać, że miejska dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł – nie dostaniemy dwóch takich samych dotacji.

– Krótkie okresy ulew nie zmienią niestety trudnej sytuacji, gdy do gruntu dostaje się zbyt mało wody. Jesteśmy wciąż ostrzegani przez hydrologów o niezwykle niskich stanach wody w rzekach, o nadchodzącej suszy. „Łapanie” deszczu, do którego zachęcamy ostrowian, powoduje, że woda opadowa nie znika w kanalizacji, zamiast tego jest magazynowana i stopniowo rozprowadzana. Deszczówka ma znakomite właściwości – jest miękka, kwaśna, nie zawiera magnezu i wapnia. Jej zbieranie jest ekologiczne i ekonomiczne – zmniejsza zużycie uzdatnionej wody z wodociągu, co wpłynie nie tylko na mniejsze zużycie jej lokalnych zasobów, ale też na domowe rachunki – przekonuje wiceprezydent Kostka.

Warto pamiętać, że ostrowianie mogą także skorzystać z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu „Moja Woda”.
ŹRÓDŁOUM Ostrów