fot: UM Ostrów

W Ostrowie Wielkopolskim, 1 marca, rozpoczął  się nabór do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Rekrutacja do przedszkoli potrwa do 31 marca, a do szkół do 31 maja.

Od 1 marca do 31 marca 2020 r. trwa elektroniczny nabór do przedszkoli, w którym przyjmowane są dzieci w wieku, od 3 do 6 lat, zamieszkałe wspólnie z rodzicami / rodzicem samotnie wychowującym / prawnym opiekunem w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci, które z różnych przyczyn nie dostaną się do wybranych przedszkoli w rekrutacji zasadniczej będzie można zapisać podczas rekrutacji uzupełniającej, która otwarta zostanie 15 maja 2020 r. Więcej na temat rekrutacji do przedszkoli na stronie internetowej https://przedszkola-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/

Do 31 maja 2020 r. trwa natomiast rekrutacja zasadnicza do klas pierwszych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, dla kandydatów  zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej. Na stronie
https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl można wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej zlokalizowanej poza obwodem zamieszkania, rekrutacja uzupełniająca odbędzie się od 1 do 7 czerwca 2020 r., tylko na wolne miejsca pozostałe po rekrutacji zasadniczej. Przypominamy, że do szkoły obwodowej dziecko zostaje przyjęte z urzędu i nie podlega procesowi rekrutacji. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio w szkole lub za pomocą elektronicznego systemu NABO poprzez wypełnienie dokumentu, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.
ŹRÓDŁOUM Ostrów