matura nauka egzamin

W czwartek, 4 maja rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 (absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego) oraz w Formule 2015 (absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z ubiegłych lat). Egzaminy potrwają do 23 maja, a wyniki matur poznamy 7 lipca.

W 2023 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 23 maja, w tym:

  • część pisemna – od 4 do 23 maja,
  • część ustna – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

W 2023 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

W całym kraju do egzaminu maturalnego przystapi ponad 270 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych, a w 10 szkołach średnich powiatu ostrowskiego do egzaminu dojrzałości przystąpi ich 1.152.

Egzamin maturalny odbędzie się z następujących przedmiotów obowiązkowych: 

w części ustnej: 

  • język polski – bez określania poziomu,
  • język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
  • język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej;

w części pisemnej: 

  • język polski – na poziomie podstawowym,
  • matematyka – na poziomie podstawowym,
  • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
  • język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej). 

W 2023 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie. 

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z roku 2022 i 2023), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. 
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy. Dodaj swój....
Inline Feedbacks
View all comments