Podjęte zostały pierwsze decyzje w sprawie grantów z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Marszałek Województwa zapowiada kontrolę, a wojewoda Wielkopolski zapowiedział zawiadomienie NIK-u, CBA i Prokuratury.

Jak informowaliśmy wczoraj w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej mikro i mali przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek o wsparcie finansowe, a łączna pula to prawie 100 mln złotych. Niestety jak można przeczytać m.in na profilu facebookowym Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. wielu zainteresowanych nie miało szans na uzyskanie grantu, gdyż po niecałej minucie od uruchomienia systemu środki zostały rozdysponowane. Wielu przedsiębiorców było zbulwersowanych tą sytuacją i zapowiadało złożenie zawiadomień do prokuratury.

Podjęte zostały już kroki zmierzające do wyjaśnienia powstałej sytuacji m.in. przez wojewodę Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.

– Jeśli 95 mln zł rozchodzi się w mniej niż minutę, a wielu przedsiębiorców pozostaje bez wsparcia, to należy mieć wątpliwości. I te wątpliwości mam dziś nie tylko ja, ale każdy przedsiębiorca, który zaledwie kilka sekund po godz. 9:00 usłyszał, że za późno na złożenie wniosku, a w tym samym momencie jedna z kancelarii informuje, że wszystkie wnioski ich klientów zakwalifikowały się do otrzymania grantów. W związku z tymi wątpliwościami podjąłem decyzję o zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury. Skierowałem również pismo na ręce marszałka Marka Woźniaka – mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Według wojewody szczególne zastrzeżenia budzi fakt, że po upływie zaledwie kilkunastu sekund od uruchomienia procedury ze względu na wyczerpanie środków wnioski składane przez przedsiębiorców były odrzucane i nie mogli oni aplikować o środki przewidziane w ramach programu. Przedsiębiorcy wskazują także na problemy z działaniem aplikacji, za pomocą której składane były wnioski, co powodowało, że nie mogli oni złożyć wymaganych dokumentów, np. ze względu na pojawiający się błędny komunikat o uprzednio złożonym wniosku.

Oświadczenie w sprawie ws. naboru wniosków w projekcie „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” opublikował również Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, w którym czytamy:

„Wobec zgłaszanych wątpliwości i protestów, dotyczących procedury przeprowadzenia przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) naboru wniosków na wsparcie grantowe z „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”, podjąłem decyzję o uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego postępowania kontrolnego. Jego zadaniem będzie sprawdzenie przebiegu procesu zgłaszania/przyjmowania wniosków przez system informatyczny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potencjalny udział narzędzi wspomagających, tzw. bootów i ich faktycznej roli w ułożeniu listy potencjalnych beneficjentów, a także procesu startu przyjmowania zgłoszeń.

Do czasu wyjaśnienia wątpliwości nie będą dokonywane jakiekolwiek wypłaty środków finansowych z puli grantowej, choć procedura weryfikacji dokumentów tych, którzy znaleźli się na liście grantobiorców, nie będzie na tę chwilę wstrzymana.

Do zespołu kontrolnego zamierzam pozyskać niezależnych specjalistów z dziedziny informatyki, niezwiązanych ze strukturami WARP i Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że uda się w sposób wiarygodny zweryfikować to postępowanie. Jeśli w opinii Państwa podczas naboru zaistniały nieprawidłowości, które mogłyby i powinny być wyjaśnione w ramach planowanego audytu, proszę o przesyłanie przedmiotowych informacji w formie e-maila na adres dwp.sekretariat@umww.pl. Jednocześnie, jeśli ktoś z Państwa ma wiedzę na temat nieuczciwego postępowania osób zaangażowanych w nabór, proszę o informację lub zgłoszenie tego właściwym organom ścigania.”