I LO im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego

Ponad 90% uczniów zostało wstępnie przyjętych do szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Ostrowskiego, z czego 81 % do swojej wymarzonej uczelni. Od kilku lat prym wiodą technika. Na osoby, które nie zostały obecnie zakwalifikowane nadal czekają wolne miejsca.

Ze względu na epidemię koronawirusa Sars-Cov-2 w tym roku po raz pierwszy nabór do szkół Powiatu Ostrowskiego przebiegał w 100% elektronicznie i tą też drogą młodzież otrzymała informacje, czy została zakwalifikowana do wybranej szkoły.

W naborze 2020 wzięło udział 10 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ostrowski (ILO, IILO, IIILO, IVLO, ZST, ZSE, ZSU, ZSBE, ZSTE, ZSP CKU Przygodzice) oraz Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim. W sumie dla „pierwszoklasistów” przygotowano 1.789 miejsc w 19 oddziałach licealnych i 30 oddziałach w zespołach szkół (technika i szkoły branżowe).

W sumie złożono 1.779 wniosków o przyjęcie do szkoły, natomiast pozytywnie zakwalifikowano 1.605 osób tj. 90,22%. Z tej grupy 1.305 osób, czyli zdecydowana większość (81,31%) została przyjęta do szkoły z tzw. „pierwszego wyboru”. Od kilku lat większą popularnością cieszą się szkoły techniczne, spośród 1779 złożonych wniosków 1336 dotyczyło zespołów szkół (976 techników i 360 szkół branżowych) a 1046 dotyczyło liceów. Wstępnie do zespołów szkół zostało przyjętych 900 uczniów (627 do techników i 273 do szkół branżowych), a do liceów 705 uczniów. Największa popularnością cieszył się Zespół Szkół Technicznych zwłaszcza kierunek informatyka (141 kandydatów na 51 miejsc) oraz IV Liceum Ogólnokształcące, gdzie kandydatów przyciągnęły klasy językowe (86 kandydatów na 39 miejsc)

Osoby, które zostały obecnie niezakwalifikowane to grupa 174 uczniów tj. 9,78%, z czego 15 z powodu braków w dokumentacji. Nadal mają szanse się dostać, ponieważ pozostaje w sumie 184 miejsc wolnych głównie w liceach, m.in. w II LO i I LO.

Ostateczne wyniki naboru poznamy w dniu 19 sierpnia. Obecnie zakwalifikowana młodzież powinna potwierdzić przyjęcie do danej placówki poprzez złożenie oryginałów dokumentów.